A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján

Tiszafüred, 2016. február 25. Kálvin Közösségi Ház

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja alkalmából, istentisztelet keretében egy megemlékezésre került sor, február 25-én, a Kálvin Közösségi Házban. A múltidéző Fodor Gusztáv, tiszaderzsi lelkipásztor volt, aki a Kárpátaljai Református Egyház XX. századi történetéről tartott előadást.

„Tebenned bíztunk eleitől fogva…” – hangzott fel a 90. zsoltár az istentisztelet kezdetén. Sajnos, kevesen gyűltek össze a Kálvin Közösségi Házban erre az alkalomra, a jelenlévők nagy része a református gyülekezet tagja volt. Tiszafüred Város Önkormányzatának képviseletében Virág Tibor alpolgármester és Veres Tibor képviselő volt jelen.

IMG_2734 IMG_2736 IMG_2739 IMG_2742

Fodor Gusztáv a bevezetőjében arról szólt, hogy a kárpátaljai példa megmutatja a magyarországi történéseket is: hogyan működött a sztálini zsarnoki rendszer. (Valóban, történelmi tanulmányainkból, ünnepei megemlékezésekből, az idősebbek számára pedig saját sorsukból ismerősek voltak az események, a diktatúra módszerei, eszközei.) Az előadó a trianoni események következményeiről beszélt először, amely revitalizálta a kárpátaljai református magyarságot, beindította a magyarság önvédelmi reakcióját. (Ezzel szemben, az 1944-es események már megtörték a kárpátaljai magyarságot.) 1923-ban megindult a gyülekezetek anyagi megerősödése. A lelkipásztorok egy része politizálni kezdett, egy része kultúrmissziót vállalt. A kárpátaljai 93 gyülekezet 220 szórványt gondozott. Például Munkács környékén 21 településen végeztek missziói munkát. Fáy István vallás- és közoktatásügyi miniszter leveléből kiderült, hogy az állami és egyházi érdekek ekkor azonosak voltak. Fodor Gusztáv meglepő megállapítást tett: a jelenlegi Kárpátaljai Református Egyház fényévekre van a 40-es évekhez képest. Nagytiszteletű úr bemutatta az egyház akkori ingatlanvagyonát, majd a háború alatti veszteségeket. Ezekhez hozzátartozott az is, hogy elmenekült a református elit és köztük 23 református lelkész. A Vörös Hadsereg, majd Sztálin ateista ideológiát hozott Kárpátaljára, lassan elpusztította a kárpátaljai református egyházat. 1944 novemberében 30-40 ezer embert vittek el málenkij robotra. Köztük kb. 15 ezer kárpátaljai református férfit. Ezzel megtörték a reformátusság gerincét. A térségben az első orosz-szovjet tanév 1944-ben kezdődött el. Ekkor már folyt a lelkipásztorok üldöztetése, 46-ban megkezdődött a letartóztatásuk. Az ungvári börtönben bántalmazták őket, ennek következtében ketten haltak meg. 1947. február 12-én volt az utolsó demokratikus püspökválasztás, ahol Györke Istvánt püspökké, Pázsit Istvánt főjegyzővé választották. 1947-ben ismét lelkipásztorokat tartóztattak le, 48-ban, 1950-ben folytatódott ez a gyakorlat. A lelkészek Szibériába kerültek. 1951-ben az utolsó letartóztatott egyházi vezető Forgon Pál püspök volt. A 19 elhurcolt lelkipásztorból tizenhatan tértek haza. Néhányan emlékiratban mutatták be a rabság éveit.

Az istentiszteletet követően a jelenlévők a Kiss Pál téren található kitelepítettek emlékművéhez vonultak, ahol az önkormányzat és a református egyházközség koszorúját helyezték el. Az emlékezők mécsessel rótták le kegyeletüket a diktatúrák áldozatai előtt.

Az eseményről készült összefoglalót a Főnix Tv március 2-ai műsorában láthatják.


Adásunk tartalomjegyzéke

1. Ujvári Imre polgármester tájékoztatója
2. A Tiszafüredi Rendőrkapitányság ajándékai, jótanácsai
3. Télapó járt a református óvodában
4. A Tiszafüredi Óvodák Mikulás-napi ünnepsége
5. Szent Miklós püspök élete a katolikus iskolában
6. Adventi ajándékozás a Deák téren
7. Köszönetet mondtak a véradóknak
8. Új angol nyelvi szaktanterem a református iskolában
9. Felvételek a Nyugdíjas Expóról
10.Esti mesét mond: Teróczki Máté
11.Mesetár 3. rész
12. Bemutatkozik a Kossuth Lajos Általános Iskola
13. VIII. Mazsorett Gála 1. rész

Aktuális (2017. december 13.) és korábbi adásainkat megtalálják Youtube-csatornánkon   

########################

Kiss_Pl_tr

Tiszafüred, Kiss Pál tér

2017. december


 

Képek a Tisza-tóról