Bibliai történeteket adtak elő a református óvoda kisgyermekei

Tiszafüred, 2016. április 13. Kálvin Közösségi Ház

Április 13-án, a Kálvin Közösségi Házban bibliai történeteket mutattak be a református óvoda kisgyermekei. A vetélkedő végén minden résztvevő óvodás jutalmat kapott a zsűri tagjaitól.

A Biblia-mondó vetélkedő kezdetén Fegyvernekiné Varga Erzsébet vezető óvónő köszöntötte a megjelenteket. A rendezvényről elmondta, hogy az óvodások azokat a bibliai történeteket mondják el ezen a délelőttön, amit egész évben tanultak.Biblia500

Nagytiszteletű Szabó Konrád Sándor vezető lelkész szeretettel köszöntötte a jelenlévőket a második alkalommal megrendezett kis versenyen. A református óvoda feladata az is – mondta a lelkipásztor -, hogy erkölcsi, etikai, egyházi értékeket adjon. A kisgyermekek ezekkel a bibliai történetekkel hitvallást tesznek a felnőttek, a gyülekezet előtt.

Ozsváth János, az intézmény igazgatója úgy emlékezett, hogy sikeres volt az elmúlt évben megrendezett vetélkedő. Véleménye az volt, hogy az óvodáskorban megszerzett ismeretekre lehet építeni az általános iskola első osztályában.

Mintegy egy órában 22 óvodást hallgattak meg a jelenlévők. A bibliai történetek – természetesen – az 5-6 éves kisgyermekek számára érthető és egyszerű nyelven íródtak. Az közismert, hogy a Biblia azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket a zsidóság és a kereszténység Istentől sugalmazottnak és ennek okán szentnek fogad el, tehát a hit és az erkölcs területén általános mércének tekint. A Bibliát szent jellegéből adódóan Szentírásnak is nevezik. A kereszténység két részre osztja a Bibliát: a zsidó Bibliát magában foglaló Ószövetségre (Ótestamentum) és az apostoli írásokat tartalmazóÚjszövetségre. A gyermekek által előadott történetek közül az Ószövetségből hallhattuk a világ teremtésének, Noénak és Jónásnak a történetét. A legtöbb óvodás Jézus életének eseményeiről mesélt.

A bemutatók után a zsűri tagjai mondták el véleményüket. Szabó Konrád Sándor nagytiszteletű úr arról a helyzetről beszélt, amikor ki kell állni az emberek elé, ahol sok szempár figyel bennünket. Megdicsérte a gyermekeket, akik nemcsak megtanulták, hanem bátran el is tudták mondani a történeteket. A zsűri úgy határozott, hogy ezúttal nem nevez meg helyezetteket, mindenki nyertesnek érezheti magát, így mindenki kap jutalmat is. Ozsváth János megköszönte a gyülekezetnek, hogy helyet adtak az óvodások versenyének. Mi felnőttek vagyunk a nyertesek – mondta igazgató úr. Szőkéné Szövetes Etelka tanító néni is megdicsérte a gyerekeket, majd közreműködött a jutalmak átadásában.

Nagytiszteletű Szabó Konrád Sándor bejelentette, hogy aki az itt előadott történetet lerajzolja és eljuttatja a lelkészi hivatalba, annak az óvodásnak a rajzát bekeretezteti és egy évig a templom cintermében fogják elhelyezni.

Az eseményről készült összefoglalót a Főnix Tv április 20-ai adásában láthatják.


 

 

Adásunk tartalomjegyzéke

1. Ujvári Imre polgármester tájékoztatója
2. A Tiszafüredi Rendőrkapitányság ajándékai, jótanácsai
3. Télapó járt a református óvodában
4. A Tiszafüredi Óvodák Mikulás-napi ünnepsége
5. Szent Miklós püspök élete a katolikus iskolában
6. Adventi ajándékozás a Deák téren
7. Köszönetet mondtak a véradóknak
8. Új angol nyelvi szaktanterem a református iskolában
9. Felvételek a Nyugdíjas Expóról
10.Esti mesét mond: Teróczki Máté
11.Mesetár 3. rész
12. Bemutatkozik a Kossuth Lajos Általános Iskola
13. VIII. Mazsorett Gála 1. rész

Aktuális (2017. december 13.) és korábbi adásainkat megtalálják Youtube-csatornánkon   

########################

Kiss_Pl_tr

Tiszafüred, Kiss Pál tér

2017. december


 

Képek a Tisza-tóról