Testületi ülés augusztus 11-én

Tiszafüred, 2016. augusztus 11.

Augusztus 11-én soron kívüli ülést tartott a képviselő-testület. Az értekezlet zárt ajtó mögött kezdődött, majd a nyilvános ülésen hét napirend ügyében döntöttek a képviselők.

A testületi ülés – az előírásoknak megfelelően – a napirend elfogadásával kezdődött. Az írásban előzetesen megküldött napirend kiegészítésére Ujvári Imre polgármester tett javaslatot, amit a testület elfogadott.

Ezután a képviselő-testület zárt üléssel kezdte meg a munkát, ahol öt előterjesztésről hoztak döntést.

A nyilvános ülés kezdetén Ujvári Imre polgármester két nyertes pályázatról adott rövid tájékoztatást. Bejelentette, hogy a Belügyminisztérium keretéből 30 millió forint támogatást nyert Tiszafüred, amelyet önkormányzati utak fejlesztésére lehet felhasználni. A fejlesztés a Fürdő utat érinti. A kivitelezés befejezésének időpontja: 2017. december. A másik pályázatban a Belügyminisztérium vis maior keretéből 8 millió forintot nyert a város, amely hozzájárulás a korábban elvégzett belvízi védekezéshez, amelyre Örvényen, illetve a Lipcsey-tónál került sor.

Tiszafüred Város Önkormányzata és a Tiszafüred Járási Hivatal közösen nyújt be pályázatot – közel 240 millió forint értékben – a helyi foglalkoztatás elősegítésére. A projektben a megyei önkormányzat, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, civil szervezetek, vállalkozások, állami cégek vesznek részt. A program célja a munkanélküliség további csökkentése a térségben, úgy, hogy helyi szinten foglalkoztatási együttműködések, partnerségek jöjjenek létre, amelyek képzési és foglalkoztatási programokat valósítanak meg.

A testület tudomásul vette azt a polgármesteri hatáskörben meghozott döntést, amelyben a nyertes pályázók előkészítik az intézményi energetikai felújításra, a TOP 3.2.1 kódszámú pályázatra beadandó projektet. A felújítás a Polgármesteri Hivatal, a Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény és a Kovács Pál Művelődési Központ épületét érinti.

Pályázatot nyújt be Tiszafüred a Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark című programhoz, két sportpark létrehozására. A kiválasztott két helyszín: a szabad strand és a Budasi Szabadidő Park. A program nem forrást, hanem az eszközöket biztosítja a nyertes pályázók számára, az önkormányzatnak a helyszínt kell kijelölnie. A program célja az, hogy a település lakói – valamennyi korosztály – hasznosan töltse el szabadidejét, igényesen kialakított szabadtéri létesítményekben.

A 4. előterjesztésben a testület tudomásul vette, hogy dr. Balázs Ildikó gyermekorvos – nyugdíjazása miatt, 2016. október 31-ei hatállyal – felmondta az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződést. A testület elismerését és köszönetét fejezte ki a doktornőnek, a tiszafüredi gyermekek érdekében végzett munkájáért, illetve előkészítő döntéseket hozott a II. számú házi gyermekorvosi körzet ügyében.

A képviselő-testület támogatta a Magyar Rákellenes Liga Tiszafüredi Alapszervezetének kérelmét. Ennek megfelelően, 2016. december 31-éig térítésmentesen biztosítja a szervezetnek az eddig használt, a Kossuth téri épületben lévő irodát.

A testület döntést hozott egy önkormányzati ingatlan ügyében, illetve támogatta a Kovács Pál Művelődési Központ által benyújtandó pályázatot a közművelődési érdekeltségnövelő programhoz, 4,5 millió forint értékben. A forrást az intézmény eszközök beszerzésére, belső felújításra, portaszolgálat kialakítására és fejlesztésre kívánja felhasználni.

A képviselő-testület nyilvános ülésén is elhangzott, de a testület zárt ülésen tárgyalta meg Pál Zsuzsanna levelét, amely azt tartalmazta, hogy lemond képviselői mandátumáról. Pál Zsuzsanna a JOBBIK Magyarországért Mozgalom által benyújtott kompenzációs listáról került a testületbe (2015. április 15-én) a Mercs Norbert lemondása miatt megüresedett képviselői helyre. Ekkor az Ifjúságpolitikai, Szociális és Egészségügyi, valamint a Települési Értéktár Bizottság tagjává választották. A 2011. évi CLXXXIX. törvény – Magyarország helyi önkormányzatairól - 29. § (1) bekezdés f pontja adja meg ennek a lépésnek a jogi hátterét, mely szerint az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő lemondásával. Mivel a lemondott képviselő kompenzációs listáról került a testületbe, „helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet (JOBBIK) által bejelentett jelölt lép. Ha a jelölő szervezet a megüresedéstől számított harmincadik napig nem jelenti be a jelöltet, a megüresedett helyre a listán soron következő jelölt lép.” (Idézet a Nemzeti Választási Iroda által kiadott 196. számú választási füzetből.)

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Tiszafüreden a következő listát állította a 2014-es önkormányzati választásokra:

JOBBIK
Települési kompenzációs lista jelöltjei

Jelölt
sorszáma

Jelölt neve

1

Veres Tibor

2

Mercs Norbert

3

Hatta József

4

Pál Zsuzsanna

5

Benczik Szilvia

6

Rimóczi Béla

7

Oláh Annamária

8

Zsólyomi Zoltánné

 

 

 

 

 

Adásunk tartalomjegyzéke

1. A Magyar Rákellenes Liga felhívása
2. Közbiztonsági fórum Tiszafüreden
3. Előadás a gluténmentes táplálkozásról
4. Erdélybe küld gyommag-gyűjteményt a szakember
5. Megkezdődött a Foltvarró Fesztivál
6. Séta az egészséges életmód jegyében
7. Esti mesét mond: Molnár Donát
8. Nagyszabású rendezvényt tartottak Kunmadarason
9. Varró Dániel költő-műfordító volt a könyvtár vendége
10.Foci: 5:2 arányú győzelem!
11.Beszélgetés Abádszalók polgármesterével

Aktuális (2017. október 18.) és korábbi adásainkat megtalálják Youtube-csatornánkon    

Képek a Tisza-tóról