Ünnepi istentisztelet augusztus 21-én

Tiszafüred, 2016. augusztus 21. Református templom

Nemzeti ünnepünk alkalmából – augusztus 21-én, vasárnap délelőtt – ünnepi istentiszteletet tartottak a református templomban. Az istentisztelet a keresztség sakramentumának kiszolgáltatásával kezdődött, majd megáldották és megszegték az új kenyeret. Az igehirdetés professzor dr. Benke György nagytiszteletű úr szolgálata volt.r.templom

Az istentisztelet a keresztség sakramentumának kiszolgáltatásával kezdődött, ahol nagytiszteletű Szabó Konrád Sándor Máté evangéliuma 28. fejezet 19. versét olvasta fel:  „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében.”  A lelkipásztor többszörös ünnepnek nevezte ezt a napot, hiszen az új kenyér ünnepe mellett egy keresztelő és két konfirmáció is megtörténik. Utalt a keresztségre és arra, hogy kevesen vannak ma, akik keresik az Istent, de még kevesebben, akik meg is maradnak Isten mellett. A keresztség sakramentumának kiszolgáltatása előtt a szülők, a keresztszülők és a három fiatal fogadalomtételére került sor. A lelkész Isten oltalmába ajánlotta a gyermeket és a két fiatalt. Nagytiszteletű Szabó Konrád Sándor arról szólt a gyülekezetnek, hogy mi a különbség a nép és a nemzet, az állampolgár és a honfi között. A honfi a nemzet tagja, aki megkönnyezi nemzeti imádságunkat, akinek nem vallása, hanem hite van.

A gyülekezet közös imádsága után a lelkipásztor megáldotta az Úr asztalára elhelyezett kenyeret, majd felkérte Balázsi Gábor gondnokot, szelje meg az új kenyeret.

Az ünnepi prédikáció professzor Benke György nagytiszteletű úr szolgálata volt, aki Isten Igéjét Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt 2. leveléből olvasta: „Amint mindenben kitűntök: hitben, szóban, tudásban, minden buzgóságban s az irántunk érzett szeretetben, tűnjetek ki a jótékonyságban is”.

Ezután a Tiszafüredi Református Egyházközség énekkarának színvonalas műsora következett, a karvezető Szabóné Varkoly Zsuzsanna nagytiszteletű asszony volt. Az istentisztelet Kiss Attila presbiter érdekes előadásával folytatódott, aki a legújabb történelmi kutatások alapján összefoglalta, mit kell tudnunk a hon kifejezés használatáról, a honfoglalásról, a magyar nép őstörténetéről. Az új kutatási eredményeket nyelvészeti, néprajzi, régészeti és genetikai érvekkel támasztotta alá.

Nagytiszteletű Benke György a prédikációban tiszafüredi emlékeiről mesélt, majd saját füzetéből – ahol a bibliai idézeteket gyűjti össze – olvasta az ószövetségi történetet, amikor Izrael földjét a törzsek újraosztották, hogy Juda törzsének is jusson elegendő föld a megélhetéshez. Mi magunk gondolunk-e arra, hogy vannak, akik szűkölködve élnek mellettünk. Nagytiszteletű úr statisztikai adatokat ismertetett arról, milyen nagy különbség van a Földön szegények és gazdagok között. Sorolta napjaink gondjait; a migrációról, a gazdasági menekültekről, azokról, akik a klímaváltozás miatt indulnak útnak. Benke György elmondta, hogy vannak jelek, hogyan lehet a szegényeken segíteni: van a szeretetszolgálat, vannak árvaházak, jólelkű adakozók, szerte a világban. Példaként említette a nemzet kenyeréhez összegyűjtött búzát, aminek nagy része olyan helyre jut, ahol árvákat gondoznak.

Az istentisztelet közös imával, Úrvacsora-osztással, nagytiszteletű Szabó Konrád Sándor áldásával, majd hirdetésekkel és a Himnusz eléneklésével ért véget.

Az eseményről készült összefoglalót a Főnix Tv augusztus 24-ei műsorában láthatják.


 


Adásunk tartalomjegyzéke

1. Ujvári Imre polgármester tájékoztatója
2. A Tiszafüredi Rendőrkapitányság ajándékai, jótanácsai
3. Télapó járt a református óvodában
4. A Tiszafüredi Óvodák Mikulás-napi ünnepsége
5. Szent Miklós püspök élete a katolikus iskolában
6. Adventi ajándékozás a Deák téren
7. Köszönetet mondtak a véradóknak
8. Új angol nyelvi szaktanterem a református iskolában
9. Felvételek a Nyugdíjas Expóról
10.Esti mesét mond: Teróczki Máté
11.Mesetár 3. rész
12. Bemutatkozik a Kossuth Lajos Általános Iskola
13. VIII. Mazsorett Gála 1. rész

Aktuális (2017. december 13.) és korábbi adásainkat megtalálják Youtube-csatornánkon   

########################

Kiss_Pl_tr

Tiszafüred, Kiss Pál tér

2017. december


 

Képek a Tisza-tóról