Testületi ülés október 13-án

Tiszafüred, 2016. október 13.

Október 13-án munkaterv szerint tartotta ülését a képviselő-testület. Az értekezlet elején a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, Tóth Gábor ezredes kapott szót, majd a napirend elfogadása után zárt ülés következett. Ezután a képviselők – már nyilvános ülés keretében - 11 napirendi pontot tárgyaltak meg.

A testületi ülés két tájékoztatóval kezdődött. Rentzné dr. Bezdán Edit helyettes jegyző bemutatta a képviselő-testület tagjainak Szilágyi Rékát, aki az idén végzett igazgatásszervező szakon, és a jegyzői iroda munkatársaként fog dolgozni a hivatalban. Ezután a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát, Tóth Gábor bv. ezredest és Horváth Ákos alezredest, osztályvezetőt mutatták be a jelenlévőknek. Tóth Gábor tájékoztatást adott arról, hogy október 3-án, Kunmadarason megkezdődött a toborzás, büntetés-végrehajtási felügyelői munkakörbe. Kunmadarason – várhatóan 2018. II. félévére – megépül az az ezer férőhelyes börtön, ahol ötszáz főt tudnak foglalkoztatni. A parancsnok kérte a jelenlévőket, hogy közreműködjenek a toborzásban, a hírverésben.

A tájékoztatók után a napirendi pontok elfogadására került sor. Ujvári Imre polgármester bejelentette, hogy három képviselő két sürgősségi indítványt nyújtott be, amelyekben büntető feljelentések megtételét javasolták a testületnek, a polgármesternek. (Az egyik feljelentés a Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény gyógyszerrendelésére, a másik a Magyar Nemzet Főzőversenye Határok Nélkül elnevezésű rendezvény pénzügyi elszámolására vonatkozott.) A két sürgősségi indítvány sokszorosításának idejére rövid szünetet rendelt el a polgármester, s ez idő alatt tájékoztatást adott arról, hogy a helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészítéséhez a következő műhelyfoglalkozásra október 20-án kerül sor, a Polgármesteri Hivatalban. Miután a képviselők tanulmányozták a két indítványt, a szavazásra került sor, ahol a testület többsége nem támogatta, hogy a két sürgősségi indítványt napirendre vegyék.

A testület nyilvános ülése 11 órakor folytatódott, barátságtalan, feszült, „kardcsörtetéstől” hangos légkörben.

Az első két napirendi pontról egyszerre szavaztak a képviselők, ugyanis mindkettő a 2016. évi költségvetési rendelet módosításával foglalkozott. A módosításokat nyolc igen szavazattal támogatták a testület tagjai.

A harmadik napirendi pontban előterjesztés készült az orvosi körzetek kialakításáról szóló rendelet módosítására, pontosabban a régóta üres, harmadik gyermekorvosi körzet megszüntetésére. (A szülők egy része még emlékezhet arra, hogy ebben a körzetben dr. Rácz Tibor volt a gyermekorvos.)

Nyolc igen szavazattal elfogadták a képviselők az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását, majd – egy tartózkodás mellett – a város sportfejlesztési koncepcióját.

A testület tagjai egyhangúlag fogadták el a közmeghallgatásról szóló határozatot. E szerint: a képviselő-testület közmeghallgatást tart

-  Tiszafüred-Kócsújfalun november 23-án, 16 órakor,

-  Tiszaörvényen november 23-án 18 órakor,

- Tiszafüreden, a Kovács Pál Művelődési Központban november 24-én, 17 órától.

Hosszabb vita után fogadta el a testület a polgármester által készített tájékoztatókat, majd a képviselői interpellációk következtek, ahol egy-egy választókerületben felmerült problémáról, illetve a testület szervezeti és működési szabályzatának betartásáról, nyugdíjasok foglalkoztatásáról, megkötött megbízási szerződésekről, a Tisza-Víz Kft. és a Tisza-tó 2005 Kft. működéséről, utak javításáról esett szó.

Az eseményről készült összefoglalót a Főnix Tv október 19-ei műsorában láthatják.


 

Adásunk tartalomjegyzéke

1. Ujvári Imre polgármester tájékoztatója
2. A Tiszafüredi Rendőrkapitányság ajándékai, jótanácsai
3. Télapó járt a református óvodában
4. A Tiszafüredi Óvodák Mikulás-napi ünnepsége
5. Szent Miklós püspök élete a katolikus iskolában
6. Adventi ajándékozás a Deák téren
7. Köszönetet mondtak a véradóknak
8. Új angol nyelvi szaktanterem a református iskolában
9. Felvételek a Nyugdíjas Expóról
10.Esti mesét mond: Teróczki Máté
11.Mesetár 3. rész
12. Bemutatkozik a Kossuth Lajos Általános Iskola
13. VIII. Mazsorett Gála 1. rész

Aktuális (2017. december 13.) és korábbi adásainkat megtalálják Youtube-csatornánkon   

########################

Kiss_Pl_tr

Tiszafüred, Kiss Pál tér

2017. december


 

Képek a Tisza-tóról