Testületi ülés október 27-én

Tiszafüred, 2016. október 27.

Október 13-án három önkormányzati képviselő kezdeményezte a képviselő-testület összehívását, amelyet - az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának megfelelően – 15 napon belül össze kellett hívnia a polgármesternek. A képviselők sürgős intézkedést kértek az önkormányzat likviditási helyzetének javítására, illetve (az ülés előtt benyújtott sürgősségi indítványban is) a polgármester ellen fegyelmi eljárás elrendelését indítványozták.

A testület munkája – a szokásos módon – az ülés napirendjének elfogadásával kezdődött. A képviselő-testület soron kívüli összehívását kezdeményező képviselők az adósságrendezési eljárás megindítását és Ujvári Imre polgármester ellen fegyelmi eljárás elrendelését javasolták. Ezt a javaslatot tartalmazta az első előterjesztés. A vita során kiderült, hogy a Polgármesteri Hivatal gazdasági irodája által elkészített kimutatás szerint az adósságrendezési eljárás megindításának feltételei már nem állnak fenn. A három képviselő ezért egy sürgősségi indítványt nyújtott be, amelyben az adósságrendezési eljárás megindítását már nem, de a polgármester fegyelmi felelősségre vonására vonatkozó javaslatukat még fenntartották.  A testület tagjai közül többen mondtak véleményt, majd a képviselők arról döntöttek (hét igen szavazattal), hogy a napirendek közé nem veszik fel a Spisák György (független képviselő), Veres Tibor (JOBBIK Tiszafüred) és Rimóczi Béla (JOBBIK TIszafüred) által benyújtott sürgősségi indítványt, sem az első napirendi pontként feltüntetett képviselői kezdeményezést.

Így első napirendi pontként a képviselők a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosításáról tárgyaltak. Az elfogadott határozat szerint: a társulás jogi személyiségű társulássá alakul át, illetve Tiszafüred lemond az őt megillető kompenzációról, azzal, hogy a 2016 októberéig összegyűlt – 19,3 milliós – tartozást az érintett önkormányzatok Tiszafüred számára megfizetik. Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. jelenlévő ügyvezetője, Vendel Zsolt tájékoztatásul elmondta, hogy megjelent az a kormányhatározat (1413/2016. (VIII. 24.) számon), amely a KEHOP 3.2.1 számú pályázatban nevesíti a komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését Karcag, valamint a Tisza-tó térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre. A projekt megvalósítására szánt összeg 2,4 milliárd forint, a szükséges önerő 0,27 százalék, az önerő biztosítására is lehet pályázni a központi költségvetéshez. A képviselők egyhangúlag szavazták meg a határozati javaslatot, az a, pont szerint.

A második előterjesztés a Család- és Gyermekjóléti Központ – 2017. január elsejétől történő – szervezeti átalakításával foglalkozott. Ujvári Imre polgármester összefoglalta a javaslatot, mely szerint: a központnak az önkormányzat lesz a fenntartója, egy intézményként működik majd.

A képviselő-testület (Tiszafüred Város Önkormányzata, mint a Kossuth Lajos Általános Iskola tulajdonosa nevében) hozzájárulását adta az intézmény felújítását és bővítését tartalmazó tervdokumentáció kiegészítéséhez, amely 27 darab parkoló kialakítását tartalmazza.

A 4. előterjesztés szintén egy szervezeti átalakításra tett javaslatot: a Tisza-tó 2005 Nonprofit Kft. egyes városüzemeltetési feladatainak a Polgármesteri Hivatalon belül történő ellátására. A vita során hangzott el vélemény a kft. pénzügyi gondjairól, a társaság munkatársainak bizonytalan helyzetéről. Ujvári Imre polgármester elmondta, hogy a kft. problémája már tíz éve húzódik. A következő testületi ülésre visszakerül ez a téma a képviselők elé, a társaság átszervezésére vonatkozó konkrét intézkedésekkel.

A testület a nyilvános ülésen még két döntést hozott: bizonyos önkormányzati tulajdonú földterületek használatának díjáról és a haszonbérleti szerződések meghosszabbításáról hoztak határozatot.

Az eseményről készült összefoglalót a Főnix Tv november 2-ai műsorában láthatják.Adásunk tartalomjegyzéke

1. A Magyar Rákellenes Liga felhívása
2. Közbiztonsági fórum Tiszafüreden
3. Előadás a gluténmentes táplálkozásról
4. Erdélybe küld gyommag-gyűjteményt a szakember
5. Megkezdődött a Foltvarró Fesztivál
6. Séta az egészséges életmód jegyében
7. Esti mesét mond: Molnár Donát
8. Nagyszabású rendezvényt tartottak Kunmadarason
9. Varró Dániel költő-műfordító volt a könyvtár vendége
10.Foci: 5:2 arányú győzelem!
11.Beszélgetés Abádszalók polgármesterével

Aktuális (2017. október 18.) és korábbi adásainkat megtalálják Youtube-csatornánkon    

Képek a Tisza-tóról