Testületi ülés november 10-én

Tiszafüred, 2016. november 10.

November 10-én munkaterv szerint tartotta ülését a képviselő-testület. Az értekezlet nyilvános üléssel kezdődött, majd zárt ajtó mögött folytatódott.

A képviselő-testület október 27-ei ülésén határozatot hozott arról, hogy a Tisza-tó 2005 Kft-től a városüzemeltetési feladatokat a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységébe helyezi át. Ennek a döntésnek a konkrét kidolgozására vonatkozott az első előterjesztés. Tiszafüred Város Önkormányzatának és a Polgármesteri Hivatalnak a szervezeti és működési szabályzata módosításával döntött a képviselő-testület arról, hogy – 2017. január elsejétől - a városüzemeltetési feladatokat a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési csoportja fogja ellátni. Az előterjesztés tárgyalásánál elhangzott, hogy a kft. kedvezőtlen gazdasági helyzetbe került, már 2010-14 között is voltak működési problémák, a 2015-ös belsőellenőri jelentés is tartalmazta, hogy a rosszul működő társaság felemészti az önkormányzat erőforrásait, tehát ez a szervezeti változtatás már halaszthatatlan.

A második előterjesztés – részben – kapcsolódott az első napirendhez. A képviselő-testület - munkarendjének módosításával - döntött arról, hogy az önkormányzati tulajdonú cégek (a Tisza-tó 2005 Kft. és a Tisza-Víz Kft.) féléves tevékenységéről készült beszámolókat a december 8-ai testületi ülésen fogja tárgyalni.

A testület – egy tartózkodás mellett – elfogadta a „100 városért – 100 ezer emberért” elnevezésű mozgalomhoz való csatlakozást, amelynek kezdeményezője Schobert Norbert.

Döntöttek a képviselők a Benedek Gábor Városi Sportcsarnok műfüves labdarúgópályájának használatáról. A döntés alapján a pálya 4.000 forint/üzemóra összegért vehető bérbe, illetve gondoskodni kell a palánk reklámcélú hasznosításáról. A döntés előtt Borbély Imre, a csarnok igazgatója tájékoztatást adott arról, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetségtől átvett dokumentáció tartalmazza a pálya éves és napi karbantartására vonatkozó előírásokat.

Az 5. előterjesztésben egy összefoglaló készült azokról a pályázatokról, illetve korábbi döntésekről, amelyeket az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kíván benyújtani. A testület ezúttal tudomásul vette nyolc pályázat benyújtását.

A testület elfogadta a polgármester által készített tájékoztatókat: az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről, a két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, az aktuális pénzügyi helyzetről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A testület nyilvános ülése az interpellációkkal folytatódott, ahol az utak karbantartásáról, a járdaépítésekről, a közfoglalkoztatás helyzetéről esett szó. Ezután a képviselő-testület zárt üléssel folytatta a munkát, ahol három előterjesztésről mondtak véleményt a képviselők.

Az eseményről készült összefoglalót a Főnix Tv november 16-ai műsorában láthatják.


 

Adásunk tartalomjegyzéke

1. Ujvári Imre polgármester tájékoztatója
2. A Tiszafüredi Rendőrkapitányság ajándékai, jótanácsai
3. Télapó járt a református óvodában
4. A Tiszafüredi Óvodák Mikulás-napi ünnepsége
5. Szent Miklós püspök élete a katolikus iskolában
6. Adventi ajándékozás a Deák téren
7. Köszönetet mondtak a véradóknak
8. Új angol nyelvi szaktanterem a református iskolában
9. Felvételek a Nyugdíjas Expóról
10.Esti mesét mond: Teróczki Máté
11.Mesetár 3. rész
12. Bemutatkozik a Kossuth Lajos Általános Iskola
13. VIII. Mazsorett Gála 1. rész

Aktuális (2017. december 13.) és korábbi adásainkat megtalálják Youtube-csatornánkon   

########################

Kiss_Pl_tr

Tiszafüred, Kiss Pál tér

2017. december


 

Képek a Tisza-tóról