80 éves a Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona

Tiszafüred, 2016. november 28. Református templom, Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona

A Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona fennállásának 80. évfordulója alkalmából - november 28-án, délelőtt - hálaadó istentiszteletet tartottak a református templomban. Az igehirdetés dr. Fekete Károlynak, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökének szolgálata volt. Az ünnepi esemény az otthonban szeretetvendégséggel és baráti beszélgetéssel folytatódott.

A hálaadó istentiszteletre megérkeztek a gyülekezet tagjai, a Szivárvány-ház munkatársainak, gondozottainak nagyobb csoportja és a református iskolai diákjai. A jelenlévőket nagytiszteletű Szabó Konrád Sándor lelkipásztor köszöntötte, majd egy református ádventi ének hangzott fel.

Az istentisztelet főtiszteletű Fekete Károly püspök szolgálata volt, aki már a kezdő imádságban megköszönte a Mennyei Atyának, hogy Tiszafüreden, nyolcvan évvel ezelőtt szeretetotthon alakulhatott, és köszönetet mondott az alapítóért, Kiss Ferencért. Főtiszteletű úr Isten Igéjét János apostol első leveléből idézte: „Azért jelent meg Isten Fia, hogy az ördög műveit lerontsa.”  Az igemagyarázatban Fekete Károly kifejtette, hogy ezekben a sorokban két szimbólum és két Messiás-kép van. Szimbólumként a bárány jelenik meg, aki elveszi a világ bűneit, illetve Júda oroszlánja, aki harcolni fog az emberekért. A kettő együtt van Jézusban, ő egyszerre áldozat és győztes. Főtiszteletű úr visszaidézte 1936 őszét, amikor a Kovásy-család a református egyháznak adományozta a Temető utcában lévő kúriát, de ehhez kellett még Kiss Ferenc hite, hogy létre tudja hozni az otthont. A püspök a mai, kiszámíthatatlan világról beszélt, amikor az ármánykodást, a bosszúállást a gonosz rajtunk keresztül építi. Ezt a falat akarja Jézus lerombolni. A fogyatékosok gondozását végző munkatársakról elmondta, hogy milyen sok erő kell ahhoz a munkához, amit végeznek. Ez az otthon olyan, mint a betlehemi csillag, tükör, amiben a Teremtő Isten megmutatja az élet útját. Száz vagy százötven év múlva is jubileumot ülhetünk, mert ha Isten velünk, ki ellenünk.

ref1 ref2 ref3 ref4 ref5 ref6

Az igehirdetés után több köszöntő következett. Először nagytiszteletű Beszterczey András, a Nagykunsági Református Egyházmegye esperese lépett a mikrofonhoz, aki azt mondta, hogy ez az otthon nemcsak ennek az egyházmegyének a diakóniai lelkületét formálta, hanem más egyházmegyékét is. Saját életének ötven évvel ezelőtti emlékét idézte, amikor teológusként vett részt az otthonban zajló építkezésben. Név szerint emlékezett Bontó Jánosra, aki átformálta az ő lelkét. Az esperes kérte Istentől, hogy áldja meg az otthon dolgozóinak szolgálatát.

A Magyar Református Egyház Szeretetszolgálati Irodájának vezetője, Beszterczey András nagyapja teológus emlékeit idézte, aki tanítványa volt Kiss Ferenc professzornak.  Beszterczey András elmondta, hogy a tiszafüredi szeretetotthon volt az első, ahol fogyatékos gyermekeket, fiatalokat gondoztak. 

A két köszöntő után az otthonban élő sérült fiatalok zenés-irodalmi bizonyságtétele következett. Az előadásban Kiss Ella intézményi lelkész volt segítségükre.

Az eseményről készült összefoglalót és a helyszínen készült riportokat a Főnix Tv november 30-ai műsorában láthatják.


 

Adásunk tartalomjegyzéke

1. Ujvári Imre polgármester tájékoztatója
2. A Tiszafüredi Rendőrkapitányság ajándékai, jótanácsai
3. Télapó járt a református óvodában
4. A Tiszafüredi Óvodák Mikulás-napi ünnepsége
5. Szent Miklós püspök élete a katolikus iskolában
6. Adventi ajándékozás a Deák téren
7. Köszönetet mondtak a véradóknak
8. Új angol nyelvi szaktanterem a református iskolában
9. Felvételek a Nyugdíjas Expóról
10.Esti mesét mond: Teróczki Máté
11.Mesetár 3. rész
12. Bemutatkozik a Kossuth Lajos Általános Iskola
13. VIII. Mazsorett Gála 1. rész

Aktuális (2017. december 13.) és korábbi adásainkat megtalálják Youtube-csatornánkon   

########################

Kiss_Pl_tr

Tiszafüred, Kiss Pál tér

2017. december


 

Képek a Tisza-tóról