Testületi ülés február 15-én

Tiszafüred, 2017. február 15.

Soron kívül tartotta ülését a képviselő-testület február 15-én. Az értekezlet legfontosabb előterjesztése az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetét tartalmazta.

A testületi ülés a napirend módosításával, kiegészítésével kezdődött, amely után a képviselők – a nyilvános ülésen - nyolc előterjesztést vitattak meg.

Az első napirend az önkormányzat 2017. évi költségvetését megalapozó rendeletek tervezetét tartalmazta. Ezek az önkormányzat ún. saját (nem a helyi adókból származó) bevételei, például: a lakbérekből, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és az önkormányzati földek bérletéből, a parkolási és közterület-használati, valamint piaci bérleti díjakból. A rendeletek elkészítésére vonatkozó határozatokat a testület – egy tartózkodás mellett – elfogadta.

A 2. előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének tervezetét tartalmazta. Ujvári Imre polgármester röviden összefoglalta az előterjesztés tartalmát. Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 2,5 milliárd (2.512.257.000) forint. A bevétel és a kiadás egyenlege: nulla. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése azt tartalmazza, hogy az önkormányzat „a költségvetési rendeletben működési hiányt nem tervezhet”. Így a rendeletben költségvetési hiány nem szerepel. A hiányzó – közel négyszázmillió (398.960.000) forintot a központi költségvetéstől kapott támogatásként építették be a helyi rendeletbe. Ezen kívül csökkenthető a hiány (növelhető a bevétel) „az év közben keletkezett többletbevételből, átszervezésekből származó kiadáscsökkentésekből, a feladatalapú finanszírozásokból, kiegészítő támogatásokból, valamint pályázatokból.” Ezt a felsorolást tartalmazza – a város honlapján már olvasható – 2/2017. (II. 16.) számú önkormányzati rendelet. Ujvári Imre polgármester azt is elmondta, hogy Tiszafüred 2015-ben 598 millió, 2016-ban 992 millió állami támogatásban részesült. Pecze Lászlóné képviselő asszony kérdésére elhangzott, hogy a civil- és sportszervezetek támogatására 10,5 millió forintot terveztek, amelyből civilszervezetek három, sportegyesületek négymillió forintra pályázhatnak. Ezen kívül a testület kiemelt támogatást nyújt a Tiszafüredi Népművészeti Alapítványnak (egymillió forint), a Zenélő Gyermekekért Alapítványnak (kétmillió) és a mazsorett csoportnak (500.000). Elhangzott az is, hogy a civil- és sportszervezetek közvetett támogatás, vagyis ingyenes teremhasználat címén 2016-ben húszmillió forint értékű támogatást kaptak. A képviselő-testület a költségvetési rendeletet és a hozzákapcsolódó határozatot három tartózkodás mellett, hét igen szavazattal elfogadta.

A képviselők döntöttek arról, hogy – a tulajdonos kérésére – törlik a Tiszaörvény, Hunyadi utca 6. számú lakóházat a helyi építészeti értékeket felsoroló rendeletből. Az előterjesztés tárgyalása közben elhangzott, hogy a helyi védettséget élvező ingatlan állagmegóvása a tulajdonos feladata, bár az önkormányzatnak érdeke lenne ezeknek az épületeknek a védelme, de sem helyi, sem központi forrás nincs ilyen célra. Veres Tibor képviselő azt indítványozta, hogy a testület tartsa napirenden ezt a kérdést, míg Zám Lajosné, a Kovács Pál Művelődési Központ igazgatója egy helyi kiadvány elkészítését javasolta, amelyben a helyi értékek megtalálhatók. Ujvári Imre polgármester felkérte a Települési Értéktár Bizottságot, a Kovács Pál Művelődési Központ, valamint a Városi Könyvtár és Információs Központ vezetőjét, hogy tegyenek javaslatot egy ilyen kiadvány elkészítésére.

A testület egyhangú döntést hozott egy új közbeszerzési szabályzat elfogadásáról, egy ingatlantulajdonos kérelme ügyében és egy jelentős összegű (nyolcvanmilliós), száz százalékos támogatási intenzitású könyvtárfejlesztési pályázat benyújtásáról.

Ismét foglalkozott a testület a települési közterületi földutak állapotjavítására kiírt pályázattal. A döntés előtt Ujvári Imre elmondta, hogy a földtulajdonosok több mint 11 millió forintot gyűjtöttek össze a Rét út rendbe tételére, így a pályázat összköltsége 76 millió forint lesz. Virág Tibor alpolgármester tájékoztatást adott arról, hogy az összeg nem elég a teljes út felújítására. Egy 3,1 kilométeres szakaszt, 3 és fél méter szélességben tudnak használhatóvá, járhatóvá tenni.

A nyilvános ülés után a testület zárt ajtó mögött folytatta a munkát, ahol hat előterjesztésről döntöttek.

Az eseményről készült összefoglalót a Főnix Tv február 22-ei műsorában láthatják.


 

Adásunk tartalomjegyzéke

1. Felszentelték a katolikus iskola kápolnáját
2. Új könyvek érkeztek a városi könyvtárba
3. Prevenciós előadások a gimnáziumban
4. Alapítványi bálját tartotta a katolikus iskola
5. Pályaorientációs nap a Hámori Szakgimnáziumban
6. Kürti László költő volt a könyvtár vendége
7. Hírek, események a Tisza-tavi Sporthorgász Kft.-nél
8. Szávoszt Katalin keramikusművész kiállítása
9. Molnár Lajos mond mesét
10.Részletek a Háromszék Táncegyüttes előadásából

Aktuális (2017. november 22.) és korábbi adásainkat megtalálják Youtube-csatornánkon    

Képek a Tisza-tóról