Testületi ülés március 8-án

Tiszafüred, 2017. március 8.

Március 8-án, munkaterv szerint tartotta ülését a képviselő-testület. A testület tagjai 14 előterjesztésről tárgyaltak, ebből tíz határozatot nyilvános ülésen hoztak meg.

A tanácskozás elején – Ujvári Imre polgármester javaslatára – egy újabb (egy ingatlan hasznosításával kapcsolatos) előterjesztést vett fel a testület a zárt ülés napirendjére. Ezután Ujvári Imre a képviselő-testület férfi tagjai és a saját nevében, a nemzetközi nőnap alkalmából tiszteletét és megbecsülését fejezte ki a nők iránt, egyúttal boldog nőnapot kívánt a képviselő-testület nőtagjainak, a polgármesteri hivatalban és az önkormányzati intézményekben dolgozó nőknek.

Az első előterjesztés a Települési Értéktár Bizottság külsős tagjára elkészített javaslatot tartalmazta. Erre azért került sor, mert a bizottság egyik (nem önkormányzati képviselő) tagja, Darabos László januárban elhunyt. A testület egyhangúlag fogadta el a határozati javaslatot: a bizottság új tagjává Kovácsné dr. Szigeti Klárát, a Kiss Pál Múzeum nemrégiben kinevezett igazgatóját választották meg.

A 2. és a 3. napirendi pont a közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumokat tartalmazta: az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési statisztikai összegzését, illetve a 2017. évi közbeszerzési tervet. A képviselők az összefoglalót és a tervet egyhangúlag fogadták el. A polgármester a döntés előtt elmondta, hogy az ez évi terv menet közben változhat, hiszen egy év közbeni nyertes pályázatnál – a törvényben foglalt értékhatár felett – kötelező lesz kiírni a közbeszerzést.

Határozott a testület a tavasszal esedékes óvodai és bölcsődei beíratás időpontjáról. Ezek szerint: a Tiszafüredi Óvodákba április 20-26., a Bölcsődébe április 24-26. között írathatják be a szülők gyermeküket.

A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című (kedvezményezett kistérségek számára kiírt) pályázat benyújtásáról határozott a testület. Tiszafüred négy térségi településsel konzorciumot hoz létre, így húszezer főt meghaladó népességet céloz meg. A megpályázott összeg: 500 millió forint, vissza nem térítendő támogatás. A pályázat az Emberi Erőforrás-fejlesztési Operatív Program, EFOP-1.5.2-16 kódszám alatt található, többek között a területi különbségek csökkentését, a minőségi közszolgáltatások javítását, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatását vállalják a pályázók.

Egyhangúlag döntött a testület rendkívüli önkormányzati és rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról.

Beszámoló készült a képviselő-testület számára az önkormányzat gazdasági programjának végrehajtásáról. A szavazás előtt Ujvári Imre polgármester elmondta, hogy a gazdasági program a 2014-2019 közötti időszakra vonatkozik. A beszámolóban a pályázatokról készült egy összefoglaló, amely tartalmazza, hogy 2016-ban Tiszafüred 676 millió forintot kapott fejlesztésre, ezen kívül Tiszafüred és Kócsújfalu ivóvízminőségének javítására 570 millió forint áll rendelkezésre.

A 8. napirendi pont a Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervének végrehajtásáról készült beszámolót tartalmazta, melyet egyhangúlag fogadtak el a képviselők.

Szintén egyhangú döntéssel vették tudomásul a testület tagjai a polgármester által készített szokásos beszámolókat: az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről, a két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, az aktuális pénzügyi helyzetről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A nyilvános ülés végén került sor a képviselői kérdésekre. Itt adott tájékoztatást Rimóczi Béla képviselő az Utazás 2017 kiállításról, ahol Ujvári Imre polgármester megbízásából képviselte Tiszafüredet. Rimóczi Béla elmondta, hogy négy Tisza-tavi településsel együtt képviselték a régiót. Véleménye szerint: szegényes volt a megjelenés, egyetlen pulton tudták bemutatni a turisztikai kiadványokat. A városi programtervezetből kevés darabot kaptak, pedig nagyon sokan keresték, kérdezték a tiszafüredi programokat. A képviselő javasolta egy Turisztikai Bizottság létrehozását, amelynek tagjai ilyen rendezvényeken képviselnék Tiszafüredet.

A további beszélgetés közben szó esett a közvilágítás helyzetéről, a kátyúzásra váró utcák összeírásáról, a gyepmesteri telep további fejlesztéséről, a megkezdődő közfoglalkoztatásról, a Kiss Pál téren található 56-os emlékmű megújítására elnyert ötmillió forint felhasználásáról. Teróczki Krisztián, a Tisza-Víz Kft. ügyvezetője tájékoztatást adott arról, hogy a strand megkapta a gyógyfürdő minősítést, így a Tiszafüredi Termál-, Gyógy- és Strandfürdő nevet használhatják. Az ún. gyógyhely-fejlesztési pályázatnak megnyílik egy újabb köre, ahol a strand környékének infrastruktúráját és kisebb fejlesztéseket szeretnének megvalósítani, amihez a tervek már elkészültek. A szezonra már készülnek: folyamatos a felújítás a kempingben, jól alakulnak a foglalások. Az ügyvezető beszámolt arról is, hogy március 1-től kibővült a tevékenységi körük; a temető és a szabad strand üzemeltetése, illetve a parkolás is a kft-hez tartozik.

Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta a munkát.

A fenti tudósítás az ülésen elhangzottak alapján készült, ugyanis az előterjesztések – kettő kivételével – nem találhatók meg a város honlapján.

Az eseményről készült összefoglalót a Főnix Tv március 15-ei műsorában láthatják.


Adásunk tartalomjegyzéke

1. Felszentelték a katolikus iskola kápolnáját
2. Új könyvek érkeztek a városi könyvtárba
3. Prevenciós előadások a gimnáziumban
4. Alapítványi bálját tartotta a katolikus iskola
5. Pályaorientációs nap a Hámori Szakgimnáziumban
6. Kürti László költő volt a könyvtár vendége
7. Hírek, események a Tisza-tavi Sporthorgász Kft.-nél
8. Szávoszt Katalin keramikusművész kiállítása
9. Molnár Lajos mond mesét
10.Részletek a Háromszék Táncegyüttes előadásából

Aktuális (2017. november 22.) és korábbi adásainkat megtalálják Youtube-csatornánkon    

Képek a Tisza-tóról