Kápolna épült Tiszaszentimrén

Tiszaszentimre, 2017. március 17. Tiszaszentimrei Református Szociális Szolgáltató Központ idősek otthona (Samu kastély)

A Tiszaszentimrei Református Egyházközség fenntartásában lévő Tiszaszentimrei Református Szociális Szolgáltató Központ idősek otthona mellett felépült kápolnában – március 17-én – egy hálaadó istentiszteletre került sor, ahol dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke szolgált. A kápolna - a reformáció 500. évfordulója alkalmából - Kálvin János nevét viseli.klvin1

A hálaadó istentisztelet vendégeinek egy része a kápolnában, az idősotthon lakói a nagyteremben követték az eseményeket, amelyre a Tiszántúli Református Egyházkerület, illetve a Nagykunsági Református Egyházmegye tisztségviselőit, lelkészeit, a község képviselőit és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnökét, Kovács Sándort is meghívták.

Az igehirdetés szolgálatát Főtiszteletű dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke látta el, aki a 84. zsoltárt idézte: „Mily kedves a te hajlékod, Seregek Ura!” Ezután Salamon király felszentelő imádságát olvasta, amely az Úr templomának felszentelésekor először hangzott el. Főtiszteletű úr megköszönte az Úrnak, hogy e kápolna lehet az egyéni csendesség, a bizonyságtétel, az igehirdetés helye. Kérte Istent, hogy áldja meg a holland testvérgyülekezetet (akik anyagilag is segítették a kápolna felépítését), áldja meg a kápolnát, az ide betérőket, az itt elhangzó imádságokat. A püspök úr az áldás után a 46. zsoltárból idézte Isten Igéjét. Az igemagyarázatban kifejtette, hogy Isten jelenléte védelmet ad a kiszolgáltatottaknak, a védteleneknek. Isten jelenléte alázatra tanít, jelenléte bizalomerősítő jelenlét, melyet megerősít Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele (8. rész 31. vers), amely a református egyház jelmondata: Ha Isten velünk, ki ellenünk?

A Tiszaszentimrei Református Egyházközség lelkipásztora, Fodor-Csipes Anikó nagytiszteletű asszony szeretettel köszöntötte azokat, akik eljöttek, hogy hálát adjanak Istennek a kegyelemért. Csodaként élik meg, hogy Tiszaszentimrén kápolnát építhettek. Amikor megfogant a gondolat, sokat imádkoztak, s mára átélői, megélői lettek annak, hogy Isten magasztossá tette nevét. Nagytiszteletű asszony saját és a gyülekezete nevében megköszönte a Mennyei Atya jóságos szeretetét. Köszönetet mondott azoknak, akik részt vállaltak abban, hogy ma megtörténhetett a kápolna felszentelése: Fodor Gusztávnak, a Tiszaszentimrei Református Szociális Szolgáltató Központ lelki vezetőjének (akinek szívében megszületett a kápolna iránti vágy), Kalmárné Nagy Erzsébet szakmai igazgatónak, Evert Bronsnak szakmai tudásáért, hogy a kápolna ilyen gyönyörű lett, a tervezést, a kivitelezést végző szakembereknek, Tiszaszentimre Község Önkormányzatának és a hollandiai Bussum diakóniai bizottságának, illetve a holland gyülekezet jelenlévő hat tagjának az áldozatos adományért, amelyből a kápolna felépült. Nagytiszteletű asszony bejelentette, hogy - a reformáció 500. évfordulója alkalmából - a kápolna a Kálvin nevet kapja.

klvin2 klvin4 klvin3 klvin6 klvin5 klvin7

Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke számára megtiszteltetés azt látni, hogy a magyar református világ mindennap egy kicsivel tágul. Elnök úr úgy érzi, hogy az éjszakában vagyunk, amikor templomokat, iskolákat zárnak be, de az éjszakában is van remény. Istennek ugyan nincs szüksége kápolnára, iskolára, szociális otthonra, de a magányos ember könnyen eltéved. Szüksége van iskolára, ahol az útra felkészítik, a kápolnára, ahol erőt gyűjthet, a lelkészekre, hogy világítsanak az éjszakában. Kovács Sándor kívánta, hogy az út legyen egyenes, tiszta, jól megvilágított, s az úton boldogan érjünk célba.

A Nagykunsági Református Egyházmegye esperese, nagytiszteletű Beszterczey András az egyházmegye nevében köszöntött mindenkit. Elmondta: hálás, hogy újabb szent hellyel gyarapodott az egyházmegye. A szent helyek és a szent tartozékok szerepéről beszélt, majd megköszönte a holland testvéreknek, hogy egy szent hellyel gyarapodhatott a reformátusság.

Dr. Koczok Sándorné, Tiszaszentimre község alpolgármestere elmondta, hogy meghatottan áll itt, és arra gondol, hogy ismét csoda történt Szentimrén. Azt kívánta, hogy legyen ez a kápolna a béke és a megnyugvás szigete az otthon lakói és dolgozói számára.

A köszöntők sorát az adományozó Bussum holland település református gyülekezetének tagjai folytatták. Az udvarias szavakat Evert Brons fordította magyarra. A küldöttség kifejezte, hogy hálásak, amiért együtt szolgáltak az Úrnak, s remélik, a kápolna még sokáig állni fog, Isten dicsőségére. Ajándékul egy úrvacsora-készletet adtak át nagytiszteletű asszonynak.

Az istentisztelet végén a református idősek klubjának tagjai egy rövid ünnepi műsorral szolgáltak.

Az eseményről készült összefoglalót a Főnix Tv március 22-ei műsorában láthatják, illetve annak teljes felvétele Youtube-csatornánkon már megtekinthető.


 

Adásunk tartalomjegyzéke

1. Ujvári Imre polgármester tájékoztatója
2. A Tiszafüredi Rendőrkapitányság ajándékai, jótanácsai
3. Télapó járt a református óvodában
4. A Tiszafüredi Óvodák Mikulás-napi ünnepsége
5. Szent Miklós püspök élete a katolikus iskolában
6. Adventi ajándékozás a Deák téren
7. Köszönetet mondtak a véradóknak
8. Új angol nyelvi szaktanterem a református iskolában
9. Felvételek a Nyugdíjas Expóról
10.Esti mesét mond: Teróczki Máté
11.Mesetár 3. rész
12. Bemutatkozik a Kossuth Lajos Általános Iskola
13. VIII. Mazsorett Gála 1. rész

Aktuális (2017. december 13.) és korábbi adásainkat megtalálják Youtube-csatornánkon   

########################

Kiss_Pl_tr

Tiszafüred, Kiss Pál tér

2017. december


 

Képek a Tisza-tóról