Reformáció 500 - kiállítás a Kovács Pál Művelődési Központban

Tiszafüred, 2017. május 2. Kovács Pál Művelődési Központ

Május 2-án, a Kovács Pál Művelődési Központban nyílt meg – a reformáció 500. évfordulója alkalmából – A reformáció és a vallásbéke című vándorkiállítás, amelyet a Nyíregyházán működő Bethlen Gábor Gimnázium készített.

A kiállítás-megnyitó vendégeit Zám Lajosné, a Kovács Pál Művelődési Központ igazgatója köszöntötte. Bemutatta a jelenlévőknek Gulyás Csabát, a kiállítást létrehozó nyíregyházi Bethlen Gábor Gimnázium tanárát és Tirpák-Kovács Orsolyát, a Vizsolyi Biblia Látogatóközpont munkatársát.

A két előadás előtt Vargáné Balogh Irén alpolgármester köszöntő szavai hangzottak el. Alpolgármester asszony örömét fejezte ki, hogy Tiszafüred az országos ünnepségsorozat egyik állomása lett. Emlékeztetett Luther Márton tevékenységére, aki megújította a hit világát. A reformáció nemcsak az egyház, hanem az élet számtalan területén eredményezett változásokat. Az ötszáz éves jubileum arra is keresi a választ, hogy mai életünkben milyen szerepet játszik a reformáció.

A köszöntő szavak után Tirpák-Kovács Orsolya előadásában zsoltárokat hallgattak meg a jelenlévők.

re1 re2 re3 re5 re4 re6

Gulyás Csaba, a kiállítás kurátora bevezetőjében elmondta, hogy a Bethlen Gábor Gimnázium protestáns alapokon jött létre, jelenlegi fenntartója a Hit Gyülekezete. A vándorkiállítás megalkotását támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Gulyás Csaba sorban mutatta be a 25 tablóból álló kiállítást, amely első helyen a reformáció előzményeit foglalta össze. A legfontosabb állomása a hit megújításának Luther Márton ágostonrendi szerzetes tevékenysége, aki 1517. október 31-én, a wittenbergi templom kapujára kitűzött 95 pontjával egy hitvitát kezdeményezett. A tablókon elolvashatóak Luther hitvitái és hitelvei. Luther követőit lutheránusoknak vagy evangélikusoknak nevezzük. A genfi prédikátor, Kálvin János tanaiban a szigorúság, a komolyság, a szorgalmasan végzett munka fontossága szerepel. Az előadás kitért a reformáció hatására, amely alaposan megváltoztatta Európa térképét. Elterjedésének következménye volt a híres nyomdák megalapítása és a református oktatási intézmények létrejötte. A reformáció elterjedését hazánkban a tordai országgyűlés által, a szabad vallásgyakorlásról szóló, 1568. évi törvény jelzi. A magyar reformáció legnagyobb alakjai között szó esett Sztárai Mihályról, Bethlen Gáborról, Károlyi Gáspárról. Az közismert, hogy Károlyi Gáspár nevéhez fűződik az első, teljes magyar nyelvű Biblia fordítása és kiadása. A mecénások közül képeken is bemutatták Nádasdy Tamást, Perényi Pétert, Rákóczi Zsigmondot. A reformáció folyamata a mai napig tart. A Hit Gyülekezete része a neoprotestáns mozgalomnak.

A megnyitó másik előadója Tirpák-Kovács Orsolya volt, aki bevezetőjében Abaúj megye Vizsoly nevű települését mutatta be, ahol – 1590-ben - napvilágot látott az első magyar nyelvű Biblia. Érdekes adatokat tudtunk meg a Károlyi Bibliáról: 16 esztendő alatt készült el, egy tudóscsoport végezte a fordítást, az eredeti Szentírásból, héber, arámi, ó- és újgörög nyelvekből. A teljes Biblia 2412 oldalon, nyolcszáz példányban készült el. Egy darabja hat kilogramm volt. Az eredeti kiadványból ma 25 darab található Magyarországon. A Vizsolyi Biblia 2015-ben bekerült a hungarikumok sorába.

Az előadások után Zám Lajosné köszönte meg a vendégeknek a részvételt, és elmondta, hogy a művelődési központ egy utazást szervez a Vizsolyi Biblia Látogatóközpontba. A reformáció előtt tisztelgő kiállítás a Kovács Pál Művelődési Központ nagytermében, május 12-éig tekinthető meg.

Az eseményről készült összefoglalót a Főnix Tv május 3-ai műsorában láthatják.


 

Adásunk tartalomjegyzéke

1. Felszentelték a katolikus iskola kápolnáját
2. Új könyvek érkeztek a városi könyvtárba
3. Prevenciós előadások a gimnáziumban
4. Alapítványi bálját tartotta a katolikus iskola
5. Pályaorientációs nap a Hámori Szakgimnáziumban
6. Kürti László költő volt a könyvtár vendége
7. Hírek, események a Tisza-tavi Sporthorgász Kft.-nél
8. Szávoszt Katalin keramikusművész kiállítása
9. Molnár Lajos mond mesét
10.Részletek a Háromszék Táncegyüttes előadásából

Aktuális (2017. november 22.) és korábbi adásainkat megtalálják Youtube-csatornánkon    

Képek a Tisza-tóról