Testületi ülés május 9-én

Tiszafüred, 2017. május 9.

Május 9-én soron kívül tartott ülést városunk képviselő-testülete.

A képviselő-testületi ülés meghívójában 12 előterjesztés volt olvasható, melyből hármat zárt ülés keretében vitattak meg a képviselők. Az ülés elején Virág Tibor alpolgármester javaslatot tett arra, hogy a testület első napirendi pontként a Nomád Ökosuli és Történelmi Tanösvényre vonatkozó előterjesztést tárgyalja.

A napirend elfogadása után Ujvári Imre polgármester felkérte dr. Mester Edit múzeumigazgatót, hogy ismertesse az egyesületük által, a tiszaörvényi templomdombra tervezett fejlesztési elképzelést. A budaörsi Városi Régészeti Kiállítás vezetője elmondta, hogy a tiszaörvényi templomdomb egy nyilvántartott régészeti terület, amelynek hasznosítására egy komplex módszert dolgoztak ki. Mivel a terület Tiszafüred város tulajdona, ezért kérik a testület támogatását. A kidolgozott koncepció nemcsak egy múzeum létrehozását jelenti, hanem élményszerűen kívánják bemutatni azt a hétezer éves történelmet, amelyet a város magáénak mondhat. A templomdombon felépülne egy kápolna, körülötte régészeti park, a kiszolgáló épület konyhával, kemencével, étkezővel, jurtákból álló szálláshelyekkel, kerékpáros pihenővel. A fejlesztést az új turisztikai attrakciók létrehozására kiírt pályázatból valósítanák meg, az önkormányzattal együttműködve. Az ökosuli önfenntartó lenne, ahhoz önkormányzati pénzügyi támogatást nem igényelnek. Ujvári Imre polgármester támogatásra érdemesnek nevezte a fejlesztést, majd a testület egyhangúlag szavazta meg a határozatot.

Ezután a testület módosította a 2017. évi munkatervét: a május 10-ére kijelölt értekezletet május 24-én tartja meg a képviselő-testület, ugyanis addig az időpontig elkészül az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló beszámoló és a zárszámadási rendelet tervezete.

A harmadik napirendi pont határozatában a testület hozzájárulását adta a Hámori András Szakgimnázium és Szakközépiskola épületének korszerűsítéséhez. Az intézmény jelenlegi fenntartója, a Karcagi Szakképzési Centrum – egy KEHOP-pályázat keretében – napelemek beépítésével kívánja korszerűsíteni az iskola energetikai rendszerét.

A Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. kérésére, Tiszafüred Város Önkormányzata több mint hatmillió forinttal támogatja a helyi, menetrendszerinti autóbusz-közlekedés működtetésénél keletkezett veszteséget. A költségvetésbe nem tervezett – közel félmillió forintot – az önkormányzati költségvetés 2017. évi általános tartalékából kívánja fedezni a testület.

A képviselők nem fogadták el a Karcagi Tankerületi Központ javaslatát, hogy a Kossuth Lajos Gimnázium alapító okiratába – mint alapfeladat - kerüljön be a Köznevelési-Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatás.

A képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázatot: belterületi utak, járdák felújítására. A pályázat 85 százalékos intenzitású, az igényelt összeg: közel 28 millió, a fejlesztés teljes értéke: 33 millió forint. A pályázatban felsorolt utak a tiszavégi városrészben találhatók.

A hetedik napirendi pont Tiszafüred Város Önkormányzata és az NHSZ Tisza Kft. között meglévő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondását tartalmazta. A társaság megfelelőségi tanúsítványát a Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Zrt. visszavonta. Az intézkedés a hulladékgazdálkodási rendszer átalakításának része. A kft. – a szerződés felmondását követő – hat hónapig ellátja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat.

Az önkormányzat – 2,7 millió forint értékben – nyújt be igényt a Magyar Közút Zrt. közfoglalkoztatási programjának keretében kitermelt faanyagra, melyet szociális célra kíván igénybe venni.

A nyilvános ülés utolsó napirendi pontjában egy együttműködési megállapodás megkötéséről döntött a testület. Ez alapján a Tourinform Iroda átköltözik a Tisza-tavi Kerékpáros Centrum épületébe.

Ezután a testület zárt üléssel folytatta a munkát.

Az eseményről készült összefoglalót a Főnix Tv május 10-ei műsorában láthatják.


 

 

Adásunk tartalomjegyzéke

1. Felszentelték a katolikus iskola kápolnáját
2. Új könyvek érkeztek a városi könyvtárba
3. Prevenciós előadások a gimnáziumban
4. Alapítványi bálját tartotta a katolikus iskola
5. Pályaorientációs nap a Hámori Szakgimnáziumban
6. Kürti László költő volt a könyvtár vendége
7. Hírek, események a Tisza-tavi Sporthorgász Kft.-nél
8. Szávoszt Katalin keramikusművész kiállítása
9. Molnár Lajos mond mesét
10.Részletek a Háromszék Táncegyüttes előadásából

Aktuális (2017. november 22.) és korábbi adásainkat megtalálják Youtube-csatornánkon    

Képek a Tisza-tóról