Bírósági hírek

A Szolnoki Törvényszék és a megye bíróságainak aktuális hírei és közleményei


Mi várható, ha elmaradt a Kft. új Ptk.-szerinti törzstőkeemelése?

Miért, meddig és mely korlátolt felelősségű társaságoknak kellett törzstőkéjük felemeléséről határozniuk 2017. március 15-éig?

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 13. § (2) bekezdése kötelezővé tette a törzstőke felemelését legalább 3 millió forintra azon korlátolt felelősségű társaságok számára, amelyek törzstőkéje nem érte el ezt az értéket.

A taggyűlés a törzstőke felemelése helyett dönthetett a társaság átalakulásáról, vagy megszüntetéséről is.

A döntést (taggyűlési határozatot) 2017. március 15-ig kellett meghozni, a változásbejegyzési kérelmeket pedig 2017. április 14-éig, átalakulás esetén a második közzétételt követő 30 nap eltelte után kellett a cégbíróságra benyújtani.

Mi történik azokkal a korlátolt felelősségű társaságokkal, amelyek törzstőkéje (jegyzett tőkéje) nem éri el a minimális 3 millió forintot?

Azon korlátolt felelősségű társaságokat, amelyek törzstőkéje nem éri el a minimális 3 millió forintot, a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása után megszűntnek nyilvánítja és elrendeli a kényszertörlési eljárás megindítását.

Hogyan kerülhető el a megszűntnek nyilvánítás és a kényszertörlés?

Ha az érintett korlátolt felelősségű társaságok a törvényességi felügyeleti eljárás megindítása előtt, vagy az eljárás alatt meghozzák a szükséges döntéseket (törzstőke emelésről / megszűnésről / átalakulásról) és benyújtják a változásbejegyzési kérelmet, a cégbíróság nem indít törvényességi felügyeleti eljárást, illetőleg a már megindított eljárást megszünteti.

Mi a következménye a társaság jogerős megszüntetésének és a kényszertörlési eljárás megindításának?

  • A társaság a kényszertörlés közzététele után nem folytathat gazdasági tevékenységet;
  • A cég neve kiegészül a „kényszertörlés alatt” toldattal;
  • A társaság esetleges hitelezői bejelenthetik követeléseiket;
  • Ha a cég nem fizeti ki valamennyi hitelezőjét a kényszertörlési eljárás alatt, a bíróság eltiltja a többségi befolyással és korlátlan felelősséggel rendelkező tagokat és a vezető tisztségviselőket;
  • A céget a cégbíróság hivatalból törli a cégjegyzékből.

Mi az eltiltás?

Az eltiltott személy az eltiltó végzés jogerőre emelkedésétől számított 5 évig:

  • nem válhat betéti társaság beltagjává, közkereseti társaság tagjává, egyéni vállalkozóvá;
  • nem szerezhet gazdálkodó szervezetben többségi vagy azt meghaladó szavazati jogot;
  • nem lehet vezető tisztségviselő (ügyvezető elnök, vezérigazgató, stb.,), azaz nem csak a kényszertörléssel érintett, hanem valamennyi olyan cégből törölni kell, ahol vezető tisztségviselő;

Milyen költségekkel jár a megszűntnek nyilvánítás?

A felügyeleti illeték 100.000 Ft.

Jelenleg Jász-Nagykun-Szolnok Megyében hány olyan korlátolt felelősségű társaság van, amelyeknek törzstőkéje nem éri el a három millió forintot?

Jelenleg Jász-Nagykun-Szolnok Megyében 423 db olyan korlátolt felelősségű társaság van, amelyeknek törzstőkéje nem éri el a 3 millió forintot.

Szolnok, 2017. május 24.

Szolnoki Törvényszék Sajtóosztálya

¤¤¤¤

Megrovásban részesítették a 11 éves diákját pofon vágó általános iskolai tanárnőt

Megjelenés ideje: 2017. május 25., 08:35

Az ügyben másodfokon eljáró Szolnoki Törvényszék 2017. május 23-án lényegét tekintve helybenhagyta a Szolnoki Járásbíróság azon ítéletét, melyben a bíróság közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettében mondta ki bűnösnek és megrovásban részesítette azt a büntetlen előéletű, a történtek idején a Tiszabői Általános Iskolában tanító tanárnőt, aki 2014. október 8-án délelőtt 10.00 óra körüli időben az egyik tanóra kezdetén egy alkalommal pofon vágta a történtek idején 11 éves leány tanítványát. Az ítélet jogerős.

A hatályos jogszabályok szerint megrovásban kell részesíteni azt, akinek cselekménye az elbíráláskor már nem veszélyes, vagy olyan csekély fokban veszélyes a társadalomra, hogy az e törvény szerint alkalmazható legkisebb büntetés kiszabása vagy más intézkedés alkalmazása szükségtelen. A megrovással a bíróság helytelenítését fejezi ki a jogellenes cselekmény miatt, és felszólítja az elkövetőt, hogy a jövőben tartózkodjon bűncselekmény elkövetésétől.

Szolnok, 2017. május 25.

Szolnoki Törvényszék Sajtóosztálya

¤¤¤¤

Első fokon felfüggesztett börtönre ítélték az autóbuszból jogosulatlanul gázolajat vételező, majd az őt tetten érő őrt bántalmazó buszsofőrt

Megjelenés ideje: 2017. május 23., 13:25

A Szolnoki Járásbíróság 2017. május 16-án meghozott ítéletével rablás és közúti veszélyeztetés bűntettében mondta ki bűnösnek, és 2 év – 4 évi próbaidőre – felfüggesztett börtönbüntetésre és 3 év 6 hónap közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte azt a buszsofőrt, aki a nem jogerős ítélet szerint egy áprilisi éjszakán a Jászkun Volán Zrt. tulajdonát képező, éjszakára Tiszajenőn parkoló, de munkaidőben a vádlott által vezetett helyközi autóbuszból jogosulatlanul gázolajat vételezett, majd amikor a cég biztonsági szolgálata tetten érte és a helyszínen próbálta tartani, az őrt bántalmazva menekült el.

A történtek idején buszsofőrként dolgozó vádlott egy áprilisi éjszakán furgonjával megjelent és leparkolt a munkaidőben általa vezetett és az aznapi műszak végeztével általa leállított helyközi autóbusz mellett. A furgonból elővett egy 20 literes marmonkannát, a nála lévő kulccsal kinyitotta az autóbusz üzemanyagtartályát és egy csövön keresztül elkezdte átfejteni a gázolajat a marmonkannába, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa.

A Jászkun Volán Zrt. biztonsági szolgálata azonban tetten érte és felszólította, hogy hagyja abba, amit csinál. A vádlott ekkor megpróbálta visszatenni a marmonkannát a furgonba, de a biztonsági őr ezt meg akarta akadályozni, így dulakodás alakult ki köztük. A biztonsági őr a dulakodás közben elejtette a telefonját és lehajolt érte. A vádlott ezt kihasználva beugrott a furgonja vezetőülésébe és megpróbált elindulni, de az őr, annak érdekében, hogy ezt megakadályozza, a nyitott bal első ajtón keresztül benyúlt a furgonba, megpróbálta megfogni a kormányt, majd miután ez nem sikerült a furgon B-oszlopát ragadta meg és felszólította a vádlottat, hogy maradjon a helyszínen.

A vádlott azonban a felszólításnak nem tett eleget, a nyitott bal első ajtót megpróbálta berántani, ami 8 napon belül gyógyuló zúzódásos és hámsérülést okozva az őr kézfejére csapódott, majd elindult a járművel, miközben folyamatosan próbálta becsukni az ajtót. A furgon gurulni kezdett, majd egyre jobban felgyorsult. Az őr a furgon B-oszlopát fogva mintegy 25 méteren keresztül futott a jármű mellett, majd amikor már nem tudta tartani a tempót, elengedte és a vádlott a furgonnal elmenekült.

Az ítélet nem jogerős. Az ügyész a vádlott terhére, a kiszabott börtönbüntetés tartamának jelentős mértékű felemelése és a felfüggesztés mellőzése, míg a vádlott és védője enyhítés érdekében  jelentettek be fellebbezést, így az ügy másodfokon a Szolnoki Törvényszéken folytatódik.

Szolnok, 2017. május 23.

Szolnoki Törvényszék Sajtóosztálya

¤¤¤¤

Több éves fegyházbüntetésre ítélték az idős kunhegyesi asszonyt otthonában kiraboló férfiakat

 
Megjelenés ideje: 2017. május 19., 13:22

Az ügyben másodfokon eljáró Szolnoki Törvényszék 2016. május 16-án helybenhagyta a Karcagi Járásbíróság azon ítéletét, melyben a bíróság két, egy 42 és egy 53 éves többszörösen büntetett előéletű férfit ítélt el, akik egy idős kunhegyesi asszonyt otthonában raboltak ki.

A fiatalabb férfi már korábban is megpróbált betörni az idős asszonyhoz, ekkor bement az udvarára és a melléképület ablakát betörte, hogy onnan ingóságokat vigyen el, de zajt hallott és elmenekült, ám kabátját és benne iratait a helyszínen felejtette. Azonban a történtek nem tántorították el, és alig egy héttel később idősebb társával már abban állapodtak meg, hogy együtt törnek be az asszonyhoz.

Egy májusi délutánon négy és öt óra között megjelentek a háznál. Előbb az idősebb vádlott bement az udvarba és azzal az ürüggyel, hogy vasat gyűjt, bekopogott a bejárati ajtón, de az asszony felszólította, hogy távozzon, aminek a férfi eleget is tett, majd néhány perccel később a vádlottak együtt mentek vissza.

A fiatalabb vádlott bekopogott a bejárati ajtón, majd miután az asszony ajtót nyitott mindketten bementek a házba. A fiatalabb vádlott felszólította a történtek idején 73 éves asszonyt, hogy az aranygyűrűit adja át. Az asszony megijedt és odatartotta a kezét, amiről gyűrűit a fiatalabb vádlott lehúzta, majd felszólította az asszonyt, hogy adja át a pénzét is. Az asszony megmondta, hogy a pénzt a szobában tartja, a fiatalabb vádlott mégis megragadta, a szobába húzta majd ellökte. Az idős asszony a földre zuhant és tomporán csonttörést szenvedett, amitől nem tudott megmozdulni. Továbbra is együttműködő volt azonban, elmondta, hogy a pénzt a táskájában tartja és meg is mutatta a táskát. A fiatalabb vádlott kivetette a táskában lévő 800.000 forint készpénzt, egy pulóverrel összekötözte az asszony kezeit, majd a megszerzett pénzzel a vádlottak elhagyták a házat, melynek bejárati ajtaját az idősebb vádlott kívülről bezárta. Az idősebb vádlott mindvégig fiatalabb társával volt, jelenlétével erősítette társa szándékát és figyeléssel, mintegy őrszemként biztosította a cselekmény sikeres befejezését. Az idős asszony le tudta ugyan oldani kezéről a pulóvert, de segítséget sérülései miatt nem tudott hívni. Lánya és unokája csaknem egy nap elteltével találtak rá.

A vádlottak a bántalmazással 8 napon túl gyógyuló sérüléseket, míg készpénze és ékszerei eltulajdonosításával 836.000 forint kárt okoztak az asszonynak, azáltal pedig, hogy a súlyos sérülése miatt mozgásképtelen asszonyt, összekötözött kezekkel, bezárva hagyták, aki ennek következtében sérülten, csaknem egy napig saját lakása padlóján kényszerült feküdni, a személyi szabadságát sanyargatásával súlyosan megsértették.

A bíróság jogerős ítéletében a 42 éves I. r. vádlottat rablás, a sértett sanyargatásával elkövetett személyi szabadság megsértése és súlyos testi sértés bűntettében, valamint lopás vétségének kísérletében mondta ki bűnösnek, és mint többszörös visszaesőt 7 év 4 hónap fegyházbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte, míg társát, az 53 éves II. r. vádlottat rablás, a sértett sanyargatásával elkövetett személyi szabadság megsértése és súlyos testi sértés bűntettében, mint bűnsegédet mondta ki bűnösnek, amiért mint többszörös visszaesőt 4 év 3 hónap fegyházbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Szolnok, 2017. május 19.

Szolnoki Törvényszék Sajtóosztálya

¤¤¤¤

Próbára bocsátották az ittasan rongáló magánlaksértőt 

Megjelenés ideje: 2017. május 16., 13:18

Randalírozott volt párja házánál, engedély nélkül bement otthonába és sört akart önteni a nő kocsijának üzemanyag tartályába az a 27 éves büntetlen előéletű törökszentmiklósi férfi, akit a Szolnoki Járásbíróság 2017. május 12-én meghozott, immáron jogerős ítéletében magánlaksértés és rongálás vétségében mondott ki bűnösnek és 1 évre próbára bocsátott.

A férfi nem tudta feldolgozni, hogy szakítottak párjával, ezért 2017. május 10-én este 21 óra 20 perc körüli időben ittas állapotban megjelent a hölgy törökszentmiklósi házánál és hangosan kiabált neki. Mikor volt párja megnézte, hogy ki az, felszólította, hogy menjen el és visszament a házba, a férfi átmászott a kiskapun, bement az udvarra és dörömbölni kezdett a bejárati ajtón. Volt élettársa kinyitotta a bejárati ajtót, hogy a vádlott ne ébressze fel a házban alvó gyermekeit, de a lakásba nem engedte be, hanem telefonon értesítette a férfi édesanyját, hogy jöjjön és segítsen jobb belátásra bírni a fiát.

A férfi édesanyja megérkezett és immáron közösen szólították fel a férfit, hogy hagyja el az udvart, de ő továbbra is kiabált a volt párjával, majd a hölgy udvarban parkoló gépkocsijához lépett, könyökével betörte a kocsi hátsó szélvédőjét, kinyitotta az üzemanyag töltő nyílást, a tanksapkát rögzítő műanyag elemet letörte és a kezében lévő sört a kocsi üzemanyagtartályába akarta önteni, de ebben édesanyja megakadályozta.

A férfi továbbra is kiabált, majd be akart menni volt párja lakásába, amit a hölgy megpróbált megakadályozni azzal, hogy kabátját visszahúzta. A férfi azonban a nőt félrelökte, az ajtóhoz nyomta és a hölgy engedélye és beleegyezése nélkül bement a házba. Cselekményével csak akkor hagyott fel, amikor a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság járőrei a helyszínre érkeztek.

A férfi 55.200 Ft kárt okozott volt párjának a gépkocsi megrongálásával, ami az 50.000 Ft-os szabálysértési értékhatárt meghaladta, ezért bűncselekménynek minősült. A férfi emellett azzal követett el bűncselekményt, hogy más lakásába, és ehhez tartozó bekerített helyre erőszakkal bement.

Szolnok, 2017. május 16.

Szolnoki Törvényszék Sajtóosztálya

¤¤¤¤

Első fokon felfüggesztett börtönre ítélték a mentőápolót fenyegető ittas férfit

Megjelenés ideje: 2017. május 16., 13:15

A Szolnoki Járásbíróság 2017. május 9-én meghozott ítéletében közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek, és 1 év 6 hónap – végrehajtásában 4 évi próbaidőre – felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte azt a 41 éves férfit, aki a nem jogerős ítélet szerint egy mentőápolót ütésre emelt, ökölbe szorított kézzel megöléssel fenyegetett egy mentőautóban Szolnokon.

A férfihez a koraesti órákban azért hívtak mentőt, mert ittassága miatt rosszul lett az egyik szolnoki utcában. A kiérkező mentőápoló megkezdte a férfi orvosi ellátását, majd tájékoztatta a férfit, hogy vizsgálatok elvégzése céljából a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetbe fogják beszállítani.

A férfi, az élettársa és a gyermeke is beszállt a mentőautóba, ahol a mentőápoló a szükséges adminisztráció elvégzéséhez az okmányait kérte a férfitól. Ezt a férfi indulatosan visszautasította, majd a mentőápolót kiabálva megöléssel fenyegette, kikötötte magát a beteghordó székből, felugrott és támadóan, ökölbe szorított és ütésre emelt kézzel a mentőápoló felé lépet, akitől alig fél méterre állt.

A mentőápoló a vádlott elől a mentőautóból az utcára menekült, ahová az ittas vádlott követte, és több alkalommal verekedésre hívta fel és megöléssel fenyegette, miközben ökölbe szorított kezeit mindvégig ütésre emelte, végül elment a helyszínről.

Bántalmazásra nem került sor, a mentőápoló nem sérült meg, ugyanakkor, mint ismeretes a hatályos jogszabályok szerint az egészségügyi dolgozó közfeladatot ellátó személynek minősül. A férfi az elsőfokú ítélet szerint, azzal követett el bűncselekményt, hogy közfeladatot ellátó személyt jogszerű eljárásában fenyegetéssel akadályozott.

Az ítélet nem jogerős. Az ügyész a kiszabott börtönbüntetés tartamának felemelése és a felfüggesztés mellőzése érdekében, míg a vádlott és védője enyhítésért jelentettek be fellebbezést, így az ügy másodfokon a Szolnoki Törvényszéken folytatódik.

Szolnok, 2017. május 16.

Szolnoki Törvényszék Sajtóosztálya


Adásunk tartalomjegyzéke

1. Megnyílt a Vackor Varroda: Háry János című kiállítása
2. A katolikus iskola diákjainak Márton-napi műsora
3. Márton-napi mulatság a Háromkirályok Óvodában
4. Juhász Viktória mond mesét
5. Szolnok Televízió: a Megyei Tükör októberi adása
6. Anna Frank élete a gimnáziumban
7. Asztalitenisz: TASE-Kováts DSE 10:8
8. Autó-Füred városi asztalitenisz bajnokság
9. Foci: TVSE-Nyírbátor 2:1
10.A Kossuth Lajos Gimnázium szalagavató ünnepsége

Aktuális (2017. november 15.) és korábbi adásainkat megtalálják Youtube-csatornánkon    

Képek a Tisza-tóról