Testületi ülés május 24-én

Tiszafüred, 2017. május 24.

Május 24-én munkaterv szerint tartotta ülését városunk képviselő-testülete. Az értekezlet elején újabb három előterjesztést vettek fel a képviselők a napirendek közé, így összesen 15 ügyben került sor döntéshozatalra.

Az értekezlet elején, Ujvári Imre polgármester javaslatára, három új előterjesztést vett fel a testület a napirendek közé.

Először az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására került sor, majd Tiszafüred Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet, a Polgármesteri Hivatal elmúlt évi munkájáról szóló beszámoló és a belső ellenőr által készített összefoglaló ellenőrzési jelentés tárgyalása következett. A 2016. évi zárszámadás három legfontosabb adata a következő: közel 2,3 milliárd bevétel mellett, 2,1 milliárdos kiadással, 216 milliós bevételi többlettel zárta az önkormányzat az elmúlt évi gazdálkodását. A döntés előtt Ujvári Imre polgármester egy rövid összegzést adott az elvégzett feladatokról, majd a testület – két tartózkodás mellett – elfogadta a költségvetéssel kapcsolatos rendeleteket és határozatokat. Mindegyik szavazásnál tartózkodással fejezte ki véleményét a testület két „jobbikos” tagja.

Vita és kérdések nélkül, egyhangúlag döntött a testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet előkészítéséről, a gyermekvédelmi rendszer átfogó ellenőrzéséről szóló beszámoló elfogadásáról, pályázat benyújtásáról az önkormányzatok helyi közlekedési támogatására.

Döntött a testület arról, hogy a hagyományos három helyszínen, ez év novemberének végén (29-én, illetve 30-án) tartja meg a közmeghallgatást.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy mint tulajdonos, járuljon hozzá a tiszafüredi szennyvíztisztító telep infrastrukturális beruházásának keretében, napelempark létesítéséhez. A zrt. jelenlévő képviselője elmondta, hogy a pályázatból megvalósuló fejlesztés három települést érintene, mintegy egymilliárd forint összegben. A határozatot egyhangúlag támogatták a képviselők.

A 8. napirendi pontban, a Települési Értéktár Bizottság munkájáról készült előterjesztés tárgyalásánál, Pecze Lászlóné, a bizottság elnöke elmondta, hogy újabb két helyi érték került a települési értéktárba: a tiszavirágzás és a miskakancsó.

Több tájékoztató készült a képviselők számára: a két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, az aktuális pénzügyi helyzetről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, melyeket a testület – két tartózkodás mellett – fogadott el.

A képviselők támogatták azt az előterjesztést, amelyet a muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt pályázat beadásához készítettek elő. A pályázat célja egy állandó régészeti kiállítás létrehozása a Kiss Pál Múzeumban. A vitában elhangzott, hogy a jelenlegi épületet, a Lipcsey-kúriát kinőtte a város, az épület állapota leromlott, a múzeum raktára az alsó piac mellett van. Hosszabb távon egy olyan helyre lenne szüksége a múzeumnak, ahol több kiállítást is be tudnának mutatni.

A testület – mint tulajdonos – hozzájárulását adta a Tiszafüredi Városi Sportegyesület által beadandó pályázathoz, melynek célja a Lipcsey Elemér Sporttelep fejlesztése; a székház, az öltöző, a vizesblokk felújítása. Ujvári Imre, mint az egyesület elnöke, bejelentette, hogy a labdarúgó csapat célja a bajnokság megnyerése és az NB-III-ba való feljutás.

Az interpellációk között Vargáné Balogh Irén, mint a hatos számú választókerület képviselője, elmondta, hogy ismeretlen személy vagy személyek összetörték a Külsőkertsor és a Görbe út találkozásánál elhelyezett tükröt, amely a baleset-megelőzést szolgálta. A tükör pótlása folyamatban van, az önkormányzat megtette a kárbejelentést és a feljelentést is.

Rimóczi Béla képviselő és többen is a zöldhulladék havi egyszeri elszállítását panaszolták. A polgármester elmondta, hogy kéri a szolgáltatót arra, hogy az elmúlt évhez hasonlóan, havi két alkalommal üzemeltesse az ún. zöldjáratot.

A képviselők intézkedést kértek a zebrák festésének megújítására, a város egyes részein az ivóvíz minőségének javítására, a körforgalomnál végzett garanciális munkák meggyorsítására, illetve információk hangzottak el a Fürdő út felújításánál folyó munkálatokról.

Ujvári Imre polgármester egy összegzést is adott a város területén jelenleg zajló munkálatokról: több helyen – Tiszaörvényen, a lakótelepen, a Budasi Szabadidő Parkban - megtörtént a játszótér kialakítása, új, kültéri játékok elhelyezése, útfelújítások, kátyúzások, járdaépítések kezdődtek el. Tiszaörvényen, a Hunyadi úti telepen a tésztaüzem bővítése történik meg. Megnyílik a pályázati lehetőség a strand fejlesztésére, azzal, hogy az ÁNTSZ gyógyhellyé nyilvánította a strandot és környezetét. Egy jelentős fejlesztési lehetőséget ad a városnak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, a Tisza-tavi templomok útján elnevezési projekt második lépcsőjében elnyert 77 milliós  forrás, amelyből megtörténhet a tiszafüredi katolikus és református templom szükséges felújítása és jelentős eszközbeszerzés is, illetve megépülhet a kócsújfalui emlékkápolna, mintegy harmincmillió forint értékben.

A tájékoztató után a testület zárt ülés keretében folytatta a munkát, ahol négy előterjesztést vitattak meg.

Az eseményről készült összefoglalót a Főnix Tv május 31-ei műsorában láthatják.


 

Adásunk tartalomjegyzéke

1. Felszentelték a katolikus iskola kápolnáját
2. Új könyvek érkeztek a városi könyvtárba
3. Prevenciós előadások a gimnáziumban
4. Alapítványi bálját tartotta a katolikus iskola
5. Pályaorientációs nap a Hámori Szakgimnáziumban
6. Kürti László költő volt a könyvtár vendége
7. Hírek, események a Tisza-tavi Sporthorgász Kft.-nél
8. Szávoszt Katalin keramikusművész kiállítása
9. Molnár Lajos mond mesét
10.Részletek a Háromszék Táncegyüttes előadásából

Aktuális (2017. november 22.) és korábbi adásainkat megtalálják Youtube-csatornánkon    

Képek a Tisza-tóról