Úrnapi szentmise és körmenet június 18-án

Tiszafüred, 2017. június 18. Római katolikus templom

A Tiszafüredi Római Katolikus Egyházközség tagjai június 18-án az úrnapi ünnepi szentmisén, majd szentségi körmeneten vettek részt. Az úrnapi virágszőnyeget – a viharos, szeles időjárásra tekintettel – ezúttal a templomban, a bejárati ajtó és az oltár között készítették el a vállalkozó kedvűek és a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tagjai.

Sajnos, a viharos, kiszámíthatatlan időjárás nemcsak a hétvégi városi program lebonyolítását nehezítette meg, hanem a hagyományos, a Deák térre rendszeresen elkészített úrnapi virágszőnyeget sem volt érdemes a térre elhelyezni. A katolikus közösség vállalkozó kedvű tagjai végül a templomban – a főbejárat és az oltár közé - készítették el a virágszőnyeget, ami ezen a helyen biztos, hogy több napig meg fog maradni. A szertartás előtt és közben mindenki ügyelt arra, hogy a virágszirmokból, fűszálakból összeállított, egyházi jelképeket ábrázoló virágkompozíció épségben megmaradjon.  A virágszőnyeg a hagyományos egyházi jelképeket ábrázolta: a keresztet, a kelyhet, a koronát, a szív-szimbólumot. 

A szertartás elején Baranyák Béla atya dr. Ternyák Csabának, az Egri Főegyházmegye érsekének levelét olvasta fel. Érsek úr tájékoztatta a közösséget arról, hogy június 10-én, az egri Szent Bernard templomban akolikussá avatta Vigh Pétert, a tiszafüredi Szűz Mária Mennybevétele Plébánia világi munkatársát. (Az akolikus szolgálati fokozat a római katolikus egyházban. A II. Vatikáni Zsinat óta egyre fontosabb szerepet kapnak a civil munkatársak. A különböző szolgálatok ellátása, például igeliturgia és szentségimádás vezetése, áldoztatás, közösségek szervezése, összetartása nagy segítség a több egyházközségben szolgálatot teljesítő plébánosoknak.) Az érseki levél ismertetése után Béla atya Isten áldását kérte Vígh Péter liturgikus ruhájára, majd megszentelte a mise alkalmával hordott öltözetet.

Isten Igéjét Mózes 5. könyvéből, Szent Pál apostolnak a korinthosiakhoz írt első leveléből olvasták fel, majd Szent János evangéliumának sorait Béla atya idézte.

Az ünnepi szentmise leghangsúlyosabb része a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele volt, amelyben meghirdették az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Az eseménynek 2020. szeptember 13 és 20 között, Budapest ad otthont. A körlevél utalt arra, hogy az 51. kongresszuson Ferenc pápa a következő világkongresszus színhelyéül Budapestet jelölte ki. Az eltelt időben megalakult a kongresszus titkársága, kidolgozták a javaslatokat a kongresszus témájára és mottójára. Ez az esemény alkalom lesz a missziós és lelkipásztori megújulásra hazánk minden egyházmegyéjében, egész régiókban és szerte a világon. A levél tartalmazta annak az imának a szövegét, amelyet a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért minden vasárnapi szentmise és hittanóra végén elmondanak majd a templomokban, az iskolákban.

A körlevél felolvasása után folytatódott a szentmise: könyörgések, az Úrfelmutatás, közös imádság, majd áldozás következett. A hívek már érkezéskor megkapták az eucharisztikus kongresszusért szóló ima szövegét, így ez az imádság hangzott el a mise végén.

A hirdetések után elindult a körmenet, amelynek két stációját (a kiszámíthatatlan időjárás miatt) a templombelsőben állították fel. A szentségi körmenet ezután bejárta a szokásos utat: a Fő utca, a Deák tér érintésével, majd a hívek visszakísérték az Oltáriszentséget a templomba.

Az eseményről készült összefoglalót a Főnix Tv június 21-ei műsorában láthatják.Adásunk tartalomjegyzéke

1. Felszentelték a katolikus iskola kápolnáját
2. Új könyvek érkeztek a városi könyvtárba
3. Prevenciós előadások a gimnáziumban
4. Alapítványi bálját tartotta a katolikus iskola
5. Pályaorientációs nap a Hámori Szakgimnáziumban
6. Kürti László költő volt a könyvtár vendége
7. Hírek, események a Tisza-tavi Sporthorgász Kft.-nél
8. Szávoszt Katalin keramikusművész kiállítása
9. Molnár Lajos mond mesét
10.Részletek a Háromszék Táncegyüttes előadásából

Aktuális (2017. november 22.) és korábbi adásainkat megtalálják Youtube-csatornánkon    

Képek a Tisza-tóról