A Vackor Varroda legújabb kiállítása: Háry János

Tiszafüred, 2017. november 11. Kovács Pál Művelődési Központ

November 11-én, a Kovács Pál Művelődési Központban nyílt meg a Vackor Varroda: Háry János című kiállítása. A megnyitó keretében, csaknem egyórás hangversennyel mutatkozott be a jelenlévőknek a Körömvirág együttes. A varroda kiállítása november 23-áig tekinthető meg – díjtalanul - a művelődési központ kistermében. A Vackor Varroda tagjai november 22-én, délután egy kézműves játszóházba várják a gyerekeket, ahol origami technikával huszárokat és csákókat készíthetnek.

A kiállítás első részében nemcsak a Vackor Varroda tagjait köszöntötték, hanem a rendezvényen közreműködő Körömvirág együttes tagjait is. Bemutatták a jelenlévőknek Kocsis Csaba írót, énekmondót, Miczura Károly prímást és Szászné Ökrös Beátát, aki a zenekar énekese. A Háry Jánosról szóló kézműves kiállítás megnyitójára Kocsis Csabát kérte meg a művelődési központ igazgatója, Zám Lajosné. Kocsis Csaba ismerős lehetett a jelenlévő, kultúrakedvelő közönség számára, hiszen 2011. április 15-én – a Barbaricum nevű kiállítás egyik alkotójaként – már járt Tiszafüreden, akkor a Kiss Pál Múzeum vendége volt.

Kocsis Csaba saját, régi, diákkori emlékeit elevenítette fel, majd az interneten elolvasott ismereteit osztotta meg a hallgatósággal. Elmondta, hogy a Vackor Varroda több mint egy évtizede dolgozik együtt, tagjai nyugdíjasok. Eddigi tevékenységük elismeréseként bekerültek a települési értéktárba. Kocsis Csaba értékelte is a varroda korábbi és a kiállításon látható munkáit. Megérintenek ezek az alkotások – mondta -, az évek alatt elvégzett munkában megörökítette a csoport Toldi és Mátyás király történetét, betlehemi életképeket is készítettek. Az elkészült bábok, életképek többféle műfajt képviselnek. Kocsis Csaba felvázolta a Háry János irodalmi-történelmi hátterét. Garay János, a XIX. században élt költő volt az, aki beemelte az irodalomba a nagyotmondó obsitos alakját. Műve 1843-ban jelent meg. A kiállításon látható történet nem elsősorban Garay János művére épül, hanem Kodály Zoltán: Háry János című daljátékát dolgozza fel.

vac1 vac2 vac4 vac3

A megnyitót követően Zám Lajosné elmondta, hogy a Kovács Pál Művelődési Központ ebben az évben is csatlakozott a Nagy Dia Hónaphoz: novemberben négy napon, nyolc alkalommal várják diavetítésre a gyerekeket, illetve a Vackor Varroda kiállításához kapcsolódva, november 22-én egy kézműves foglalkozást is tartanak.

A tájékoztatók után került sor a Körömvirág együttes hangversenyére. A jelenleg három tagból álló zenekar – Kocsis Csaba kezdeményezésére – 2014-ben jött létre. Muzsikájukat elsősorban Berettyóújfalu és a környék települései ismerik. Műsorukban minden korosztály megtalálhatja a kedvére valót. Míg a kisebbeket a Medvehívogató című előadással szórakoztatják, közös éneklésre, verstanulásra biztatva őket, addig a nagyobbak, a verskedvelők új köntösben, megzenésítve dalolhatják, hallgathatják az irodalomtörténet és korunk legszebb költeményeit. 2016-ban – több tiszántúli település mellett - Miskolc, Budapest, Nagyvárad volt jelentős állomás az együttes életében, de visszajáró vendégek Nagyrábén, Berekfürdőn, Biharkeresztesen is. Az itt elhangzott műsorban kortárs költők versei csendültek fel. Kocsis Csaba szinte minden költeménnyel és költővel baráti kapcsolatban áll, valamilyen személyes emlékkel vagy élménnyel kiegészítette a dalokat, verseket. Az egyórás koncerten nagyszerű zenészeket ismerhettünk meg, akik magas színvonalú, szép muzsikát játszottak, előadásukban komoly és vidám verseket hallhattunk. Kocsis Csaba kedves, hangulatos előadása, összekötő szövegei, éneke, Miczura Károly hibátlan hegedűjátéka és Ötvös Beáta gyönyörű hangja élvezetessé tette a hangversenyt. A kiválasztott versek ugyan az ún. kakaókoncertek, vagyis hétvégi, gyermekeknek szánt hangversenyek hangulatát idézték, de összességében mindenki jól érezte magát. Jól esett ezen a novemberi, szombat délelőttön ilyen muzsikát hallgatni.

Szerencsére, mi, tiszafürediek sokkal többet tudunk a varroda munkájáról és tagjairól, mint ami a megnyitóban elhangzott. A hosszú évek alatt személyes ismerősökké váltak a csoport tagjai, emlékszünk a tavalyi és a régebbi kiállításokra: a népmesékre, a kismesterségek bemutatására, az irodalom legismertebb alakjaira – a János vitézre, a Toldira -, a Mátyás királyról, a Márton napi legendákról, a honfoglalásról elkészített kiállításokra. A Vackor Varroda: Háry János című kiállítása ezúttal a kisteremben kapott helyet, ahol november 23-áig, díjtalanul látogatható. A történethez érdemes még annyit elmondani, hogy Háry János legendás alakját egy Skultéty László nevű, a Felvidékről származó magyar huszárról mintázták, más forrás szerint azonban Háry János egy Szekszárdon élt, valóságos személy neve volt, és a róla szóló történetek szolgáltak Garay forrásául.

vac5 vac6 vac8 vac9

A Háry János történetét feldolgozó kiállítás hat életképet tartalmaz, amelyből az első egy több száz évvel ezelőtti, magyar falusi tájkép: emberekkel, állatokkal. Innen indul el János, a császárváros, a nagyvilág felé. A második jelenet megértéséhez segítségünkre vannak Garay János sorai:

„Hárman valának együtt, a potrohos biró,
Egy obsitos vitéz, és a furfangos iró;
A többi asztaloknál együtt és szerteszét,
Vidám paraszt legények itták a hegy levét...

Most is kezébe kapván az öblös meszelyest,
Kalandos életéből regét regére kezd;
Hol s merre járt, mit látott, mit tett ő s társai,
S hallgatva függtek rajta mindnyájok ajkai.”

vac10 vac11 vac13 vac14


Háry János életének kalandjait Kodály Zoltán daljátékának szövegkönyvével mutatjuk be:

Burkusország és Galícia határának két oldala két ellentétes képet mutat. Az osztrák oldalon a fagy és a jég az úr, még a magyar oldalon hétágra süt a nap, Háry és huszárai a galíciai határt őrzik. Mária-Lujza hazafelé igyekszik édesapjához, a császárhoz, de a silbak nem akarja őket átengedni. Háry nemes egyszerűséggel taszít egyet a határőr bódén és az máris a határ galíciai oldalára lendül. A hercegnő természetesen azonnal megjutalmazza segítőjét: felajánlja Hárynak, hogy jöjjön vele Bécsbe, ahol beléphet a császári testőrségbe. Bécsben Háryt őrmesterré, kapitánnyá, majd óbesterré léptetik elő. A franciák elleni döntő ütközetre Majlandnál kerül sor, ahol Hárynak csak suhintania kell a felvonuló francia gránátosok és Napóleon előtt, és azok máris kegyelemért könyörögnek. Ezt a derék tettet ismeri el nyomban Krucifix generális, rangot cserél Háryval: átadja neki a vezetést. Közben Mária-Lujza is megérkezik, aki ezentúl senki más felesége nem akar lenni, csak Háryé. Azonban ekkor menten ott terem Örzse is, aki nem adja oda kedvesét. A kiállítás ötödik helyszíne a császári palota, ahol Ferenc császár örömmel adná feleségül lányát a derék magyar vitéznek. De Hárynak nem kell se császári cím, se birodalom, se Mária Lujza keze, mert ott van már neki Örzse, az ő igaz szerelme. Meg hát szép a Burg is, de Nagyabony mégiscsak szebb és otthonosabb. Háry tehát felkerekedik, de előtte még kikéri az obsitot. Ezután útnak indul Örzsével, hogy visszatérjenek az ő kis falujukba.

Ezúttal is el kell ismernünk azt az ötletes, türelmes, aprólékos munkát, amivel a Vackor Varroda tagjai a bábokat és az életképeket elkészítették. Az egyes helyszínek figurái, állatalakjai, a kiegészítő tárgyak alapos felkészülésről, pontos tervezőmunkáról tanúskodnak. Javasoljuk, nézzék meg például a kocsmai jelenet egyes elemeit: a jelenlévők ruházatát, a bútorokat, a kármentőt, az ivóedényeket vagy a császári palota megformálásának módját; a felhasznált bársony és selyem anyagokat, a porcelánnal megterített asztalkát, a bábok ruházatát vagy az utolsó jelenet szereplőit, ahol a disznókat makkoltatja a kiskondás az erdőben. Gratulálunk a Vackor Varroda tagjainak munkájához, és kíváncsian várjuk a következő évi kiállításukat.

Az eseményről készült összefoglalót a Főnix Tv november 15-ei műsorában láthatják.


Adásunk tartalomjegyzéke

1. Megnyílt a Vackor Varroda: Háry János című kiállítása
2. A katolikus iskola diákjainak Márton-napi műsora
3. Márton-napi mulatság a Háromkirályok Óvodában
4. Juhász Viktória mond mesét
5. Szolnok Televízió: a Megyei Tükör októberi adása
6. Anna Frank élete a gimnáziumban
7. Asztalitenisz: TASE-Kováts DSE 10:8
8. Autó-Füred városi asztalitenisz bajnokság
9. Foci: TVSE-Nyírbátor 2:1
10.A Kossuth Lajos Gimnázium szalagavató ünnepsége

Aktuális (2017. november 15.) és korábbi adásainkat megtalálják Youtube-csatornánkon    

Képek a Tisza-tóról