Hálaadás a Tiszafüredi Református Egyházközségben

Tiszafüred, 2017. december 2. Református templom, Bán Zsigmond Reformáttus Általános Iskola

Hálaadó napra invitált mindenkit – december 2-ára - a Tiszafüredi Református Egyházközség. A nap hálaadó istentisztelettel kezdődött a református templomban, majd az iskola előtt felállított karácsonyfánál folytatódott: ünnepi műsorral, az első adventi gyertya meggyújtásával, áldással, illetve a felújítás befejezését jelképező nemzeti színű szalag átvágásával.

A gyülekezet tagjai, az intézmény pedagógusai, tanulói és óvodások várták, fogadták a templomba érkező lelkipásztorokat, egyházi vezetőket.

A hálaadó istentiszteleten az igehirdetés főtiszteletű Derencsényi Istvánnak, a Tiszántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzőjének szolgálata volt, aki Isten Igéjét a Zsoltárok Könyvének 50. fejezetéből idézte: Aki hálával tartozik, az dicsőít engem… Főtiszteletű úr a Tiszántúli Református Egyházkerület egész közösségének nevében köszöntötte a jelenlévőket, és tolmácsolta dr. Fekete Károly püspök köszöntését és áldás-kívánását. Az igemagyarázatban arról beszélt, hogy a hálaadás hátterében ott van az egyházközség parókiájának, az iskolának, az óvodának a megújulása, a művészeti oktatás számára kialakított tantermek, a megkezdődő templom-felújítás, illetve öt éve annak, hogy Szabó Konrád Sándor és felesége együtt kezdte el a szolgálatot, itt Tiszafüreden. Ezt követően a háláról és az áldozatról szólt. Az áldozat két oldalát említette a gyülekezetnek: amikor a szülők, a nagyszülők, a barátok, az idősek és fiatalok vagy éppen egyes emberek hivatásszerűen vállalnak áldozatot másokért. Az áldozat másik jelentése, amikor háborúk, természeti katasztrófák, krízisek követelnek áldozatokat. Az emberrel nem vele születik a háládatosság, egy odahajított köszönöm szépen még nem hála. A Szentírásban csaknem háromszázszor fordul elő a megköszönni kifejezés. Megköszönni Istennek annyit jelent, mint választ adni. A hála ellenségei: a büszkeség, a természetesség, a türelmetlenség, a követelés, az elkényeztetés – így hangzott a prédikáció. Főtiszteletű úr – az egyházkerület nevében – kifejezte köszönetét mindazoknak, akiknek részük volt a beruházás megvalósításában

Az igehirdetés után nagytiszteletű Szabó Konrád Sándor szólt a gyülekezethez. Arra intette a jelenlévőket, hogy ne a múltra, ne a jelenre és ne a jövőbe, hanem csak a Mindenható Istenre tekintsenek, mert Ő megmondja, megcselekszi, megadja az, ami Ő akar. Nagytiszteletű úr a felújításokról, az építkezésről is számot adott: pályázati pénzből és intézményi önerőből újult meg az óvoda, az iskola. 150 nyílászárót cseréltek, új fűtési rendszer, napelemek elhelyezése történt meg, a parókia megújítása során az épületet lakhatóvá alakították, hőszigetelő nyílászárókat, modern fűtési rendszert, hátsó teraszt alakítottak ki. Van több, folyamatban lévő munkálat is, például: zajlik a templom felújításának tervezése, 2018 tavaszán a munkálatok is elkezdődhetnek.

A lelkipásztor – Ozsváth János igazgató közreműködésével – egy-egy ajándékkal mondott köszönetet azoknak az egyházi szervezeteknek, vezetőknek, a kivitelezésben közreműködő cégek képviselőinek, tulajdonosainak, akik segítették a református egyházközséget. Ozsváth János intézményvezető az intézmény dolgozóinak, nevelőinek, a szülőknek a nevében mondott köszönetet Szabó Konrád Sándornak és feleségének az elmúlt öt évben végzett munkáért. A Himnusz és a záróének előtt nagytiszteletű Szabó Konrád Sándor hívta meg a jelenlévőket a hálaadó nap további eseményeire: az első adventi gyertya meggyújtására, az intézmény-bejárásra és a szeretetvendégségbe.

refi5 refi6 refi3 refi7refi2 refi9

A rendezvény a református iskola épülete előtt elhelyezett karácsonyfa, illetve adventi koszorú előtt folytatódott. Itt Fegyvernekiné Varga Erzsébet vezető óvónő köszöntötte a jelenlévőket, majd Ujvári Imre polgármester lépett a mikrofonhoz. A polgármester gratulált az egyházközségnek az elért eredményekhez, fejlesztésekhez. Nemcsak jó szomszédok, de partnerek is abban, hogy Tiszafüred Város Önkormányzata sok eredményt tud felmutatni. Ujvári Imre elmondta, hogy a város megkapta az Év Turisztikai Települése címet, ami mindannyiuk közös sikere, ebben kivette részét a Tiszafüredi Református Egyházközség is. Ujvári Imre áldott, békés adventi készülődést kívánt a jelenlévőknek.

Ezt követően egy ünnepi műsor következett, amelyben közreműködött a Tiszafüredi Református Egyházközség énekkara, az óvoda kisgyermekei, a református iskola négy tanulója, valamint az iskola gyermekkórusa. A rendkívül szeles időjárásra tekintettel, advent első gyertyáját csak jelképesen gyújtotta meg Szabó Konrád Sándor lelkipásztor és Ozsváth János intézményvezető.

Nagytiszteletű Szabó József esperes, megyei főjegyző a Nagykunsági Református Egyházmegye nevében köszöntötte a jelenlévőket. Véleménye az volt, hogy az egyházmegye a Kárpát-medence leggazdagabb területe, de nem bankbetétekben van a gazdagság, hanem itt van a legtöbb oktatási intézmény, itt járnak legtöbben református iskolába. A mai napon tovább gyarapodott az egyházmegye gazdagsága, hiszen megújulhatott a tiszafüredi iskola és óvoda. Nagytiszteletű úr a Minden Kegyelem Istenének áldását kérte az intézményekre, a gyülekezet, az iskola, az óvoda tagjaira.

A felújítás befejezését jelző nemzeti színű szalag átvágására is sor került. Ezt a feladatot közösen végezte el Szabó József, Szabó Konrád Sándor és Ozsváth János. A hálaadó nap ezután a Bán Zsigmond Református Általános Iskola és Óvoda megtekintésével folytatódott.

Az eseményről készült összefoglalót a Főnix Tv december 6-ai műsorában láthatják.


 

Adásunk tartalomjegyzéke

1. Ujvári Imre polgármester tájékoztatója
2. A Tiszafüredi Rendőrkapitányság ajándékai, jótanácsai
3. Télapó járt a református óvodában
4. A Tiszafüredi Óvodák Mikulás-napi ünnepsége
5. Szent Miklós püspök élete a katolikus iskolában
6. Adventi ajándékozás a Deák téren
7. Köszönetet mondtak a véradóknak
8. Új angol nyelvi szaktanterem a református iskolában
9. Felvételek a Nyugdíjas Expóról
10.Esti mesét mond: Teróczki Máté
11.Mesetár 3. rész
12. Bemutatkozik a Kossuth Lajos Általános Iskola
13. VIII. Mazsorett Gála 1. rész

Aktuális (2017. december 13.) és korábbi adásainkat megtalálják Youtube-csatornánkon   

########################

Kiss_Pl_tr

Tiszafüred, Kiss Pál tér

2017. december


 

Képek a Tisza-tóról